Riksdagsledamot upprörs av smygreklam till barn

Barn i Sverige utsätts för allt mer dold reklam, som föräldrarna har svårt att kontrollera. Det visar en ny rapport från Sveriges konsumenter. Fredrik Lundh (s), riksdagsledamot från Luleå och själv nybliven förälder, är upprörd över att barn på detta sätt utnyttjas i kommersiella syften. Han har därför ställt en fråga till konsumentminister Nyako Sabuni om vad hon tänker göra för att bekämpa smygreklamen.

Reklamen riktad mot barn växer lavinartat, inte minst på Internet. Med hjälp av tävlingar, spel, musik och chatsidor nöts varumärken in och barnen ska försmås att konsumera så mycket som möjligt.

- Reklamen sker i dold form och riktas målmedvetet mot barn som är en försvarslös grupp. Jag tycker att det är upprörande att kommersiella krafter på detta sätt utnyttjar barnens godtrogenhet. Något måste göras för att hejda utvecklingen. Smygreklar till barn på Internet bör omfattas av samma regler som direktreklam, säger Fredrik Lundh.

- Jag ska arbeta vidare med denna fråga. I ett första steg har jag frågat konsumentministern vad hon tänker göra för att bekämpa smygrelklam riktad mot barn, säger han.

Den skriftliga frågan bifogas.

För mer information
Daniel Holmberg
Regional pressekreterare
070-3001825
daniel.holmberg@riksdagen.se

Fredrik Lundh070-675 73 00
fredrik.lundh@riksdagen.se

Smygreklam till barn -fl.pdf

2007-02-16 10:43