Riksdagsledamöter i Norrland kräver svar om transportstödet

Socialdemokratiska riksdagsledamöter från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland går nu ut på enad front och ställer näringsminister Maud Olofsson till svars för att regeringen fortfarande inte har gett besked om transportstödet. Karin Åström från Norrbotten är en av de ledamöter som ställt en fråga till näringsminister Maud Olofsson.


Karin Åström skriver i en interpellation till Maud Olofsson att företagarna i landets norra delar inte vet vilka regler som gäller, då det fortfarande saknas besked om transportstödet för 2007.

"Nu har regeringen haft makten i drygt ett år och presenterat två budgetpropositioner, en vårproposition samt ett antal andra förslag. Det är bara beskedet om transportstödet som dröjer. Det är fullständigt oacceptabelt – och dessutom pinsamt – inte minst med tanke på att stöd för småföretagande och jobbpolitik i övrigt var regeringspartiernas tydligaste budskap i förra valrörelsen. Regeringens senfärdighet riskerar många viktiga arbetstillfällen i hela Norrland.

Jag vill därför fråga näringsministern:
När kommer företagare i Norrbotten att få besked om resultatet från förhandlingarna med EU och om regelverket och storleken för transportstödet för innevarande år?" skriver Karin Åström.

Hela interpellationen bifogas.

För mer information
Karin Åström
Riksdagsledamot
070-546 66 64
karin.astrom@riksdagen.se

Daniel Holmberg
Regional pressekreterare
070-3001825
daniel.holmberg@riksdagen.se

2007-10-22 11:19