Riksdagsmotion kräver lagskärpning för att säkra elleveranser

Regeringen måste snarast lägga fram förslag som undanröjer möjligheten för elbolaga att vägra att leverera el till viktiga samhällsfunktioner. Det kräver de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Norrbotten i en riksdagsmotion.

Riksdagsledamöterna skriver i motionen att bristen på elleveranser hotar att bli samhällsfarlig i Haparanda och Övertorneå, när vitala funktioner som vattenförsörjning, vård av äldre och räddningstjänst riskerar att sättas ur spel.

Motionen är inlämnad med anledning av en skrivelse från Riksrevisionens styrelse om insatser för att hantera omfattande elavbrott. Den skrivelsen har dock inte granskat samhällets ansvar för elavbrott som uppkommer till följd av tvist mellan elleverantör och kund, så som är fallet i Haparanda och Övertorneå. 

- Vi tycker att det är en brist att inte det finns med, men nu är det upp till regeringen att agera. Elsäkerhetsverket kom redan i våras med ett lagförslag som skärper kravet på säker leverans av el, men regeringen har fortfarande inte lämnat något förslag till riksdagen, säger Kristina Zakrisson, riksdagsledamot (s).

- Vi kräver i motionen att regeringen snarast lägger fram förslag som undanröjer möjligheten för bolag att vägra leverera el till viktiga samhällsfunktioner.

Motionen bifogas.

För mer information
Kristina Zakrisson
Riksdagsledamot
070-671 53 93
kristina.zakrisson@riksdagen.se

Daniel Holmberg
Regional pressekreterare
070-3001825
daniel.holmberg@riksdagen.se

2007-11-12 14:00