Risk för tullfritt Norrland

PRESSMEDDELANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I RIKSDAGEN

Datum: 2007-11-23

Norrland används flitigt för smuggelgods av bland annat narkotika, cigaretter och alkohol. Socialdemokraterna kräver därför att tullen i Norrland stärks. Men trots att regeringen säger sig vilja prioritera kampen mot den organiserade brottsligheten, röstade den borgerliga majoriteten i riksdagen igår nej till förslaget.

Lars U Granberg är en av de riksdagsledamöter som skrivit motionen. Socialdemokraterna i riksdagen har ställt sig bakom förslaget, partiet vill också ge 20 miljoner mer än regeringen till ökad gränskontroll.

"Ett stort antal beslag visar att Norrland används flitigt för smuggelgods, narkotika, cigaretter och alkohol. Tillgången är god på cannabis, amfetamin, benzodiazepiner och GHB i Norrland och även på ej narkotikaklassade preparat som GBL och Tradolan. Till och med Kath har hittats vid tillslag i norr." skriver riksdagsledamötetrna i motionen.

Lars U Granberg och de övriga motionärerna pekar på risken för en utarmning av de små tullplatserna i Sverige och kanske ett helt ”tullfritt” Norrland. Men på torsdagen röstade alltså den borgerliga majoriteten ner förslaget att stärka Tullen i Norrland.

- Vi ser hur den organiserade brottsligheten stärker sitt grepp i Sverige. Dessa grupperingar drar sig inte för att använda grovt våld eller för att hota åklagare och vittnen för att skydda sin verksamhet, vilket vi sett flera exempel på den senaste tiden, säger Lars U Granberg.

- Justitieminister Beatrice Ask kallar till möten och säger att hon vill prioritera kampen mot den organiserade brottsligheten.  Men när det kommer till att vidta skarpa åtgärder som försvårar för de kriminella gängen säger moderaterna och de andra borgerliga partierna nej. Det går inte att prata bort problem av den här typen, säger han.


Motionen finns bifogad i sin helhet  >>

För mer information
LarsU Granberg
Riksdagsledamot
070-530 42 09
larsu.granberg@riksdagen.se

Daniel Holmberg
Regional pressekreterare
070-3001825
daniel.holmberg@riksdagen.se

 

2007-11-23 15:46