Skoterpolitiken åter hett debattämne i riksdagen

PRESSMEDDELANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I RIKSDAGEN

Datum: 2007-12-18

För ett år sedan meddelade infrastrukturminister Åsa Torstensson att regeringen arbetar med ett förslag om säkra skoterleder. Men sedan dess har inget hänt. De socialdemokratiska riksdagsledamöterna Gunnar Sandberg från Jämtland och Leif Pettersson och Lars U Granberg från Norrbotten satte hård press på ministern när frågan nyligen debatterades i riksdagen.

Gunnar Sandberg har i en interpellation frågat om Åsa Torstensson över huvud taget avser att göra något åt skoterpolitiken och när skoteråkare i så fall kan få besked.

Åsa Torstenssons svarade under debatten i riksdagen är att hon anser att ett fortsatt arbete med säkra skoterleder görs bäst i samband med en framtida översyn av terrängkörningslagen. Hon hänvisade till länsstyrelserna i Dalarna, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län, den så kallade Fjälldelegationen, fått i uppdrag att utreda omfattningen av användningen av terrängfordon i fjällområdet.

Det beskedet imponerade inte på Gunnar Sandberg.

- I sitt svar förra året skrev infrastrukturministern att hon delade min uppfattning om att infrastruktur för skotertrafik är viktigt, särskilt ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. Jag fick också veta att frågan bereddes inom regeringskansliet och att regeringen skulle återkomma i frågan efter avslutad beredning.  Men vad har hänt sedan dess? Ingenting, absolut ingenting, sa Gunnar Sandberg.

Även Lars U Granberg var kritisk.

- Det är viktigt att ministern ger något svar. Det här berör många inlandskommuner som under lång tid har legat i planeringsstadiet för att utveckla skoterturism. Vi kan ta Lycksele som ett exempel. Lycksele kommun har i flera års tid diskuterat möjligheten att utveckla skoterturismem i Västerbottens inland mitt i sommaren. Jag tror att inlandskommunerna och inlandsbefolkningen kommer att bli besvikna över att regeringen inte gör mer i en fråga där de ser en möjlighet till utveckling av en näringsgren.

Leif Pettersson menade att man inte får överdriva problemen med skotertrafiken.

- I debatten är problemen ibland något överdrivna både vad gäller fjälltrafiken och hur långt snöskotrarna faktiskt körs.  Frågan återstår fortfarande: När kommer en nationell snöskoterpolitik?

Men något tydligt svar på den frågan gav inte infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Länk till Gunnar Sandbergs interpellation>>

2007-12-19 14:43