Socialdemokratiska klimatrådslaget besöker Luleå och Piteå

Kan vi öka intresset för forskning och produktion av biobränslen? Det är temat för det socialdemokratiska klimatrådslagets besök i Luleå och Piteå den 6 december.

- Sverige måste fortsätta att kraftigt minska utsläppen av koldioxid om vi skall klara att bryta landets oljeberoende. Därför måste vi satsa på alternativa energikällor och bränslen. Här är biobränslen en lösning som vi ska titta närmare på under vårt besök, säger Anneli Hulthén.

Klimatrådslaget med Anneli Hulthén, en av två ordföranden i rådslaget, besöker Luleå och Piteå torsdagen den 6 december. Rådslagsgruppen kommer att besöka Chemrec i Piteå, som framställer biobränsle och Ekocentrum i Piteå, som forskar kring biobränslen.

På kvällen blir det ett seminarium på Universitetet i Luleå på temat ”Biobränslen” med socialdemokrater och andra intresserade från hela Norrbotten. Med på seminariet är bland annat Pappersarbetareförbundets ordförande Jan-Henrik Sandberg, Anders Lewald från Energimyndigheten, Virpi Törlind från Naturskyddsföreningen, Marcus Öhman, professor vid Luleå tekniska universitet samt författaren och miljödebattören Stefan Edman från rådslagsgruppen.

Press och media är välkomna...

11.45 Pressträff i lokal intill Smurfit Kappas restaurang. (samling vid Smurfit Kappas huvudentre)
13.00 ETC-presentation och diskussion
14.45 Chemrec
15.30 Studiebesök DP1
16.00 Avslutning i Piteå och ny möjlighet för pressen att träffa klimatrådslaget
18.30 Seminarium på Luleå tekniska universitet  sal A109. -press och media är välkomna

Deltagarlista
Anneli Hulthén (ordf klimatrådslaget)
Lena Hallengren (led klimatrådslaget)
Leif Lindholm (led klimatrådslaget)
Maja Fjaestad (led klimatrådslaget)
Stefan Edman (led klimatrådslaget)
Ulf Olsson (led klimatrådslaget)
Mats Andersson (huvudsekreterare)
Paula Carvalho Olovsson (organisatör)
Pär-Anders Jonsgården (regional press)
Eva Lindau (pol sekr miljöfrågor)
Joakim Bourelius (pol sekr energifrågor)
Martin Swahn (resurs klimatrådslaget)
Fredrik Lundh (s i Norrbotten)

För mer information
Anneli Hultén
Ordförande
070-575 02 42
anneli.hultén@stadshuset.goteborg.se

Pär-Anders Jonsgården
Regional pressekreterare
070-600 50 43
par-anders.jonsgarden@riksdagen.se

2007-12-04 12:37