Stängning av skattekontoren – ineffektiv centralisering

PRESSMEDDELANDE
2007-05-28

 - De lokala skattekontoren är viktiga för samhällsservicen till medborgarna och alldeles särskilt som stöd för småföretagen. Det säger Kristina Zakrisson, riksdagsledamot och ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten och reagerar kraftfullt på dagens besked att lokalkontoren i Haparanda, Piteå och Kiruna drastiskt ska minska personalen och göras om till mindre s k serviceenheter.

Skatteverket kommerenligt måndagens besked,  att koncentrera sin handläggning och utredningsverksamhet till 66 kontor på 45 orter i landet. Samtidigt planeras för nya mindre servicekontor på 115 orter. ”Inga personalneddragningar planeras i samband med förändringen, genom att alla övertaliga på lokalkontoren kommer att erbjudas jobb vid de nya centralorterna”,  skriver Skatteverket i sitt pressmeddelande.

- Det här är en på alla sätt och vis felaktig åtgärd i fel tid. Å ena sidan hävdar regeringen att man vill stimulera tillväxten och småföretagandet och samtidigt utarmar man på det här viset förutsättningarna för de mindre företag som behöver stöd för etablering och utveckling. Det drabbar samhällsservice, företagarstöd men också de många handläggare vid de aktuella skattekontoren  som nu  ställs utan jobb eller tvingas flytta, understryker Kristina Zakrisson och efterlyser reaktion från de borgerliga riksdagsrepresentanterna i länet.

- Vad säger Stefan Thornberg ( c ) och Krister Hammarberg ( m )? I alla andra sammanhang berömmer sig de och de regeringspartier de företräder för att vara så väldigt företagsvänliga.  Nu genomför de istället en ineffektiv centralisering som drabbar alla berörda. Vad säger de nu till företagarna i Haparanda som behöver skattehandlaggarnas specialisthjälp för att klara ut sin växande och gränsöverskridande handel? Och vad säger de till allmänheten och de ”uppsagda” handläggarna, utredarna och/eller specialisterna i alla de berörda kommunerna? Det undrar Kristina Zakrisson och menar med eftertryck att många fler än skatteverkets anställda borde reagera.


För information
Kristina Zakrisson
Riksdagsledamot (s)
070 - 671 53 93

2007-05-28 16:00