Stärk kommunernas makt över friskolorna!

 

- För oss socialdemokrater måste utgångspunkten för skolpolitiken, alltid vara att alla ska ha lika chans - oavsett bakgrund och förutsättningar.  Men lika chanser kräver olika resurser. Den nya, moderna tiden och globaliseringen ställer allt större krav på kunskap och därmed på skolan. Det handlar både om skolans möjligheter att förmedla kunskap och att överbrygga skillnader i förutsättningar.

Det sa Birgitta Persson, Överkalix och ansvarig för Socialdemokraternas skolrådslag i Norrbotten, då hon talade på det förtroenderåd som inledde Socialdemokraternas breda diskussion om program och politik på Framtidsdagarna i Stockholm.

Socialdemokraterna i Norrbotten betonar vikten av fortsatt arbete med den sammanhållna skolan där alla ges lika förutsättningar att ta tillvara sin möjligheter till lärande och utveckling. På debatten under förtroenderådet lyfte Birgitta Persson som en av 120 ombud från hela landet, också vikten av att nu framför allt prioritera kvalitet.
- Och då måste vi också kunna tillsätta de resurser som krävs, sa hon och pekade bl a på särskoleelevernas behov men också vikten av att stärka kommunernas makt över friskolorna.

All utbildning ska utgå från den enskilde eleven. Det ska finnas tillräckligt med resurser både för att lyfta de svagare och ge dom starkare möjlighet att utvecklas.
- I detta arbete är det viktigt att skolan kan erbjuda alla utrymme att utvecklas och en bra arbetsmiljö, betonade hon bl a och underströk vikten av breda satsningar på vuxenutbildningen.

- Det livslånga lärandet är en förutsättning i det moderna samhället och för framtidens
arbetsmarknad. Vuxenutbildningen måste göras mer flexibel och även ge utvecklingsmöjligheter för den enskilde under hela yrkeslivet, sa hon och underströk avslutningsvis vikten av att se att förutsättningarna är olika i landet.
- I den extrema glesbygd  som vi lever med i Norrbotten kan vi inte bygga skolorganisation utifrån storstadsregionernas behov, sa hon bland annat.


För information:
Birgitta Persson                                           Agnes Szögi
070 6945011                                               Socialdemokraterna i Norrbotten
                                                                     070 520 40 66

2007-11-11 11:44