Sverige tjänar på en rättvis politik

            

- Sverige är ett litet, exportberoende land i en alltmer globaliserad värld. Det enda sättet att möta ökande globalisering och förändring är genom långsiktiga satsningar på utbildning, forskning och infrastruktur. Men det enda den här högerregeringen gör är att sänka skatterna för de välbeställda. Det sa Berit Andnor, tidigare socialminister men nu socialdemokratisk riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet då hon på fredagen i sessionssalen, Luleå stadshus, debatterade med eu - parlamentariker Anna Ibrisagic, (m).

Debatten var den första av  de 18 debatter som moderater och socialdemokrater gemensamt beslutat genomföra över hela landet.

- Det är bra att vi får mötas så här så att vi kan visa att er, moderaternas,  politik bygger på tom retorik och inte praktisk verklighet, menade Berit Andnor bla . På Anna Ibrisagics  påståenden om att den borgerliga regeringen har ett folkligt mandat för den nu förda politiken och att det är en politik som garanterar nya och fler jobb undrade Berit Andnor hur ökade klyftor och större orättvisor stärker tillväxt och välfärd.
- Förklara hur det  kan bli fler jobb av försämringar i ersättningen till sjuka och arbetslösa?, sa hon och underströk att Sverige, tillväxten och välfärden växer med och vinner på en rättvis politik.
-Det är det som hittills varit vår styrka och det som den svenska välfärden bygger på, sa hon.

 

För mer information:
Carina Sammeli
070 342 32 19

2007-11-23 15:08