Tillsammans kan vi stärka Sverige och rättvisan

Men det drabbar framför allt de som har det sämst. Så inledde LO-distriktets ordförande Anders Berg den facklig politiska strategikonferens som LO- distriktet och Socialdemokraterna  på fredagen genomfördes på Framnäs folkhögskola.

- Den politik som genomförs nu river sår i välfärdspolitiken och rättvisan, underströk han vidare.
- Men tillsammans – fackföreningsrörelse och socialdemokrati – kan vi förändra bilden, sa han och manade till samarbete och medlemsvärvning i både parti och fackföreningsrörelse. 
Benrt Jansson, facklig politisk ledare i den socialdemokratiska partistyrelsen gav under sin inledning åtskilliga exempel på hur fackföreningsrörelse och samarbete genom åren utarmats.
- Vi har mycket att ta igen. Idag finns omkring 150 000 förtroendevalda bara inom LO:s 15 förbund, Värvar vi bara hälften till parti och politik så blir vi en verklig kraft att räkna med, sa han och påminde om vikten av att utbildning och samtal i vardagen.

- Det är i vardagsarbetet på arbetsplatserna där vi kan påverka på djupet. Det är där vi kan driva det vi egentligen är till för: fortbildning i vardagen, menade han.

- Vi måste återerövra de ursprungliga idéerna och åter göra den facklig-politiska samverkan till något mer än nomineringsuppdrag o samband med valen, underströk Bernt Jansson.

För information
Socialdemokraterna i Norrbotten
 
För information
Socialdemokraterna i Norrbotten
Carina Sammeli
070 342 32 19
                                           
Socialdemokraterna i Piteå
Mats Johansson
070 601 81 43
 

2007-10-12 16:25