Klyftorna ökar - barnen i kläm

Vet regeringen hur många barn som drabbas när regering skär i a-kassan och sjukförsäkringen? Vet regeringen hur många föräldrar som står utan egen försörjning efter årsskiftet och ska leva på försörjningsstöd? Det skriver riksdagsledamöterna Fredrik Lundh och Lars U Granberg i en gemensam debattartikel som publicerats i NSD 12 januari 2009.

Vet regeringen hur många barn som riskerar att bli vräkta tillsammans med sina föräldrar?
Den borgerliga regeringen gynnar systematiskt de rikaste med enorma skattesänkningar. De kan glädja sig åt slopad förmögenhetsskatt och tusentals kronor i sänkt fastighetsskatt. Det regnar guld över villaägarna i många välbärgade bostadsområden runt om i vårt land.
 
Sjuka och arbetslösa i andra delar av våra städer får däremot kraftigt försämrade villkor och ökad otrygghet. Vemodet sprider sig i många hyresrättsområden, för här behandlas man i strykklass.

Behovet av socialbidrag skenar

I höstas ökade socialbidragen i två av tre kommuner. Det är bara början. Inser regeringen allvaret i denna djupa ekonomiska kris och lågkonjunktur för våra unga?
Barn väljer inte sina föräldrar. De har rätt till en skälig levnadsstandard oavsett föräldrarnas förmåga. Det säger FN:s barnkonvention som också Sverige skrivit under.
Två veckor före jul summerade vi till 695 barn i Sverige som varit inblandade i vräkning hittills under 2008 och ännu har den ekonomiska krisen inte slagit igenom på allvar.

Så här har socialminister Maria Larsson sagt: "Barn ska inte drabbas av vräkning. Därför har regeringen i sin strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden satt upp ett tydligt mål som innebär att antalet vräkningar ska minska och att inga barn ska vräkas. Varje barn ska ha rätt till en trygg uppväxt och tak över huvudet så långt det är möjligt."
Och ändå låter hon sin regering skärpa lagen om indrivning av skulder som fått utmätningarna att ta bisarra proportioner.

Barnen drabbas först och mest!

En klok politik är en politik som börjar med barnens villkor. Att minska de sociala och ekonomiska klyftorna är det mest verkningsfulla medlet för att förbättra barns villkor.
Maria Larssons regering ökar de ekonomiska och sociala klyftorna. Den politiken drabbar barn i ekonomiskt utsatta familjer hårt.

Därför kräver vi: höj taket i a-kassan så att föräldrar kan ha försorg om sina barn. Lova att stoppa förslaget som leder till att mammor och pappor riskerar att bli utförsäkrade från sjukförsäkringen och ge socialtjänsten i uppdrag att förhindra att barn blir vräkta från sina hem.

Fredrik Lundh
Riksdagsledamot (s)

Lars U Granebrg
Riksdagsledmot (s)

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-01-12 11:29