Privat vinst istället för god vård!

 

”Vinst eller vård för pengarna? ” Den frågan ställde vi oss många gånger under och efter valet 2006 när vi ömsom fick bemöta osaklig kritik från de borgerliga politikerna i Norrbotten och ömsom följde de borgerliga partiföreträdarnas framfart med vallöftena kring välfärdspolitiken. Nu står vi där och kan ta bort våra frågetecken. Efter  förra veckans beslut i Sveriges kommuner och landsting  (SKL) , kan frågetecknet mycket snart bytas ut mot ett utropstecken.

Precis som vi varnade för vill den borgerliga regeringen montera ner den behovsstyrda vården och istället etablera en hänsynslös vinststyrd vårdmarknad där skattepengar i ett slag förvandlas till vinst för privata  vårdbolag.

 

Ett färdigt förslag för ett centralstyrt  vårdvalssystem med fri etableringsrätt och fri skattefinansiering, ligger redan på regeringens bord och fick vid det senaste sammanträdet stöd av den borgerliga majoriteten i SKL. Trots att i stort sett samtliga sjukvårdshuvudmän ( 19 av 20!)  i sina respektive remissvar sagt nej till förslaget.  

Varför??! Det  är den enda stora fråga som kvarstår. För konsekvenserna för den enskilde patienten för samhället och den svenska välfärdsmodellen är lika tydliga som omskakande.   

1 Alla tidigare erfarenheter av den fria etableringsrätten visar att nyetableringar främst kommer till i områden med låga sociala ohälsotal – d v s där befolkningen har god köpkraft och hög utbildningsnivå. Eller med andra ord : inte där de största behoven finns och är därför stick i stäv med målen om en jämlik hälsa och samhällets ansvar för en rättvis fördelning. 

2 Förslaget undanröjer i ett slag förutsättningarna för en demokratiskt styrd och solidariskt finansierad vård. Det fria användandet av skattemedel till privat verksamhet innebär i sin förlängning att makten över hälso- och sjukvårdens utveckling flyttas från folkvalda politiker till vinstmaximerande privata vårdbolag. En dödsstöt mot grunden för hela den svenska modellen och förutsättningarna för att fördela vårdens resurser efter behov!

3 Den moderatstyrda borgerliga regeringens omfattande förslag med ett nationellt enhetligt vårdvalssystem i primärvården är inte bara ett övergrepp på det kommunala självbestämmandet. Det innebär i sin förlängning ett dråpslag mot vårdcentralernas arbete och organisation och omöjliggör lokal anpassning och utveckling. 

Vi som socialdemokrater och landstingsråd i Sveriges största glesbygdslän vägrar godta det här sättet att hantera patienternas behov, användningen och fördelningen av skattemedel och gemensamma resurser. Vi vill fortsätta arbetet för en trygg och tillgänglig vård – demokratiskt styrd och solidariskt finansierad och menar att allt annat är ett historiskt svek inte bara mot invånarna i Norrbotten utan hela landet.

Ytterligare en fråga kvarstår: vad säger de borgerliga företrädarna i Norrbotten? Hur många nyetableringar av privata vårdföretag ser de i någon av våra inlands- eller mindre glesbygdskommuner som Överkalix, Arjeplog, eller Övertorneå ? Är de beredda att rösta emot sina egna partigrupper för att rädda vården i bl a det egna länet?  Eller vågar de öppet deklarera att de anser  att det räcker att alla vårdresurser är koncentrerade till den befolkningstätare fyrkantsregionen?

 

Kent Ögren

Britt Westerlund
Landstingsråd (s)

Sidan uppdaterades senast: 2008-09-06 11:10