Anders Borg, finansministern i Reinfeldts högerregering, sade vid sitt tillträde att det skulle ta två år innan man på riktigt kunde se effekten av regeringens politik. Nu i halvtid är resultatet tydligt. Orättvisorna ökar.
En halv miljon svenskar har inte råd att ha a-kassan kvar, utan står utan ekonomisk trygghet när lågkonjunkturen kommer. Om drygt ett år blir omkring 20 000 sjuka utan försäkring och får gå till socialkontoret för sin överlevnad.
Samtidigt som de förmögna i landet har fått gigantiska skattesänkningar, får pen-sionärerna fortsätta att betala högre skatt än löntagare med samma inkomst.

Långtidsarbetslösheten har bitit sig fast, inte minst bland de unga. I över hälften av landets kommuner ökar socialbidragen. De fortsätter att öka under de närmaste åren. Det säger regeringens egna beräkningar
i budgeten för 2009.
Den finansiella oron sprider sig nu också till Sverige. Varslen och uppsägningarna haglar över landet, även om vi här i Norrbotten än så länge har varit förskonade.
Regeringen har slösat bort högkonjunkturens möjligheter. I stället för att satsa på framtiden och stärka människorna inför kommande lågkonjunktur, har regeringen lagt ned komvux och arbetsmarknadsutbildning. Regeringen står handfallen och lämnar människorna vind för våg.

Vi socialdemokrater vill förbättra förutsättningarna för fler att få utbildning. Det handlar om yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning, men också om komvux, kvalificerad yrkesutbildning och högskolan.
Vi investerar i bättre förutsättningar för tjänstesektorn. Vi stärker också småföretagarnas situation genom att bland annat föreslå sänkta arbetsgivaravgifter för dem samt kostnadsfri exportrådgivning och innovationslån. Vi ökar anslagen till forskning för att stärka industrin.
Vi har många förslag om förbättringar
i välfärden, till exempel om mer personal till förskolan, skolan och vården.

Vi höjer också ribban när det gäller investeringar i infrastrukturen. Det behövs för miljöns och för jobbens skull. Därför har vi avsatt pengar till nya projekt, som till exempel Norrbotniabanan, så att planeringen kan fortsätta utan avbrott.
I tider av ekonomisk oro och vikande konjunktur behöver Sverige framtidstro. Vi socialdemokrater vet att Sverige kan bättre. Orättvisor är inte lösningen påriges problem.
Av Kristina Zakrisson Fredrik Lundh Maria Stenberg Lars U Granberg Karin Åström Leif Pettersson