Vi måste och SKA ta ansvar!

200 miljoner i minus, en annalkande lågkonjunktur, en oberäknelig  spekulationshysteri på finansmarknaden, en borgerlig regering som med alla medel tänker driva igenom vårdvalssystem och fri etableringsrätt….Det är dagsläget för Norrbottens läns landsting. Nu står vi förtroendevalda och länets invånare inför fullbordat faktum. Men det är vi valda politiker som har uppdrag att göra något. Våra väljare, invånare och skattebetalare har - i egenskap av förtroendevalda landstingspolitiker -  rätt att kräva av oss att vi agerar och rustar för att, oavsett förutsättningar och omvärldsförändringar, kunna garantera alla i länet en trygg och tillgänglig vård på lika villkor oavsett .

Förutom de åtgärder som verksamheten fått i uppdrag att genomföra arbetar vi i den politiska ledningen med ett antal förslag till strukturella, långsiktiga förändringar.

Vi ser att man på många håll inom verksamheten  redan är igång med besparingar för att minska underskottet till årets slut. Allt detta ska dessutom göras med bibehållen kvalitet och tillgänglighet. 

Landstingsfullmäktige har fastställt en vårdpolitisk inriktning där det tydligt framgår hur vi prioriterar hälso- och sjukvården i vårt län. Vårt arbete för långsiktig balans i ekonomin handlar om både strukturförändringar och specialiseringar. För primärvårdens del är största hotet just nu den moderatledda regeringens förslag till ökade privatiseringar och fria etableringar. 

En stor och tung post i landstingets ekonomi utgörs av läkemedelskostnaderna och här ser vi stora möjligheter till kraftfulla kostnadsminskningar genom att  den egna verksamheten använder länets  egen  läkemedelskommitténs rekommendationer.  

Hälso- och sjukvårdens största tillgång är det engagemang och den kompetens som personalen har och verksamheten bygger på.

Men det innebär också att personalkostnaden är mer än 60 procent av landstingets kostnader och därför kan vi inte utesluta att personal blir övertaliga. Bland de viktigare insatserna på personalområdet är dock målet att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. En annan av de mera långsiktiga åtgärderna handlar om effektivare användning av lokaler genom bl a samordning av verksamheter.   

Ett första  och viktiga steg för en tillika nödvändig intäktsökning är det redan så omdiskuterade förslaget till skattehöjning. För landstingets del innebär det den första skattehöjningen på 20 år.  

Men de än viktigare motiven för en skattehöjning är norrbottningarnas rätt till en trygg och säker vård på lika villkor – idag men också för framtiden. För det behöver vi rusta. Inte bara verksamheterna och den organisatoriska planeringen. Det är vi landstingspolitiker som i första hand ska och måste ta ansvar. Vi fyra företrädare för landstingsledningen känner och vill ta det ansvaret. Men vad vill oppositionen? Förutom att kritisera och ifrågasätta?  

Landstingsråd
Kent Ögren (s)
Britt Westerlund (s)
Agneta Granström(mp)
Monica Carlsson (v)

Sidan uppdaterades senast: 2008-11-06 10:44