Vi vill avskaffa de ungas livegenskap

I dag ökar klyftorna mellan människor i Sverige. Jobben blir otryggare. Särskilt för ungdomar, där arbetslösheten har bitit sig fast.
I dagens Sverige kan ungdomar med några enkla knapptryck skuldsätta sig till mycket höga kreditkostnader. Ett SMS-lån på 3 000 kronor har en avgift på 600 kronor och allt ska vara betalt inom 30 dagar. Om betalningen inte fullgörs i tid tar företaget ut räntor och förseningsavgifter.
Att de ungas ekonomi blir allt sämre samtidigt som tillgången på snabba lån ökar är dessvärre ingen nyhet. Nästan 40 procent av de ärenden hos kronofogden som rör SMS-lån gäller unga människor mellan 18 och 25 år. Tusentals unga riskerar att fastna i livegenskap.
I Norrbotten har 153 personer mellan 18 och 25 år blivit föremål för kronofogden. Det är hög tid att rensa upp på kreditmarknadens sunkiga bakgård!

Tyvärr drar den borgerliga regeringen frågan om SMS-lånen i långbänk samtidigt som Sverige bryts isär. Varför viftar regeringen bara bort frågan trots att alla berörda myndigheter och organisationer kräver snabba besked och konkreta förslag?
Den borgerliga regeringen inväntar nämligen att ett EU-direktiv om skulder som understiger 1 900 kronor träder i kraft 2010. Innan dess vill de inte behandla frågan. Den borgerliga regeringens kortsiktiga politik försitter alltså chansen att stoppa livegenskapen. De slösar därmed bort de ungas, och i förlängningen Sveriges, potential. Det är inte bara kortsiktigt utan även direkt oansvarigt.

Vi socialdemokrater ser möjligheten att sätta stopp för livegenskapen. Vi vill tillvarata Konsumentverkets rekommendationer för att stävja denna skadliga utveckling.
Begränsad dröjsmålsränta, tidsgräns för indrivning av skulder och utökad kreditprövning är intressanta förslag vi vill se över. Vi vill inte skylla ifrån oss och passivt se på när unga människors framtid ödeläggs.
Vi socialdemokrater vill långsiktigt investera i de ungas kraft. För att investera i vår ungdom som har drömmar, idéer och viljan att förverkliga dessa måste vi sätta stopp för detta bortslösande av tusentals ungdomars potential.
Varför ska en gammal skuld stå i vägen för en briljant affärsidé eller en lägenhet? Det ska löna sig att våga och det ska märkas att vi är ett välfärdsland. Sverige tjänar på rättvisa och det är rättvist att investera i de unga!

Sidan uppdaterades senast: 2008-08-27 11:33