Välfärd i världsklass

Möjligheternas län ger tillgång till välfärd för alla i Norrbotten. Den är gemensamt finansierad och ska finnas tillgänglig för alla. Det i grunden i vår välfärd och ska bygga på individernas behov.

Läs mer i riktlinjerna

Välfärd i världsklass

Möjligheternas län ger tillgång till välfärd för alla i Norrbotten. Den är gemensamt finansierad och ska finnas tillgänglig för alla. Det i grunden i vår välfärd och ska bygga på individernas behov.

Läs mer i riktlinjerna