Norrbotten i arbete

Att ha ett arbete är grunden i möjligheternas Norrbotten. Viljan till arbete är Norrbottens största tillgång. Arbete ger inkomst och utveckling för den enskilde och är grunden för vår gemensamma välfärd.

Läs mer i riktlinjerna  

Norrbotten i arbete

Att ha ett arbete är grunden i möjligheternas Norrbotten. Viljan till arbete är Norrbottens största tillgång. Arbete ger inkomst och utveckling för den enskilde och är grunden för vår gemensamma välfärd.

Läs mer i riktlinjerna