Många deltog på öppet idéseminarium

PRESSMEDDELANDE
2011-01-22
Omkring 30 medlemmar från hela länet deltog under lördagen på det idépolitiska seminarium som s-distriktet bjudit in till. Syftet med seminariet - där Karin Åström, Kent Ögren och Maria Stenberg från distriktsledningen medverkade - var att diskutera parti, politik och ledarskap inför extra kongressen i mars.
 
- Det var glädjande att så många hörsammat inbjudan och visade så uppriktigt engagemang och intresse för våra idéer och politik, det säger Karin Åström, s-distriktets ordförande. Hon betonar att lördagens samtal ska vara startpunkten för ett långsiktigt och brett samtal om värderingar och socialdemokratisk politik för framtiden.
 
- Det är viktigt att vi nu utvecklar politiken och organisationen för att kunna möta nya problem och utmaningar i samhället och hitta lösningar på de frågor som människor har i vardagen, understryker Karin Åström.
 
Distriktsstyrelsen har tidigare fastställt att i nuläget inte skicka in något namn utan hålla fast vid valberedningens anmodan om att i första hand fokusera på ledarprofil och kriterier.Bifogat här finns den skrivning som distriktsstyrelsen fastställde vid mötet fredag 21 januari (kompletterat med synpunkter från lördagens medlemsmöte och seminairum) samt sammanfattning av den medlemsenkät som s-distriktet genomfört.
 
 
För ev mer information
Karin Åström
Distriktsordförande
               070 546 66 64        
Sidan uppdaterades senast: 2011-01-22 20:15