Program

10.00 Välkommen

Norrbottens partidistriktsordförande Fredrik Lundh Sammeli hälsar välkommen.

10.05 Europas lägsta arbetslöshet 2020, hur kommer vi dit?

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson om snabbspår för att ta tillvara nyanländas kompetens och hur arbetsmarknadspolitiken kan bli lokal.

11.00 Är det dags att uppgradera socialdemokratisk regionalpolitik till 2.0? Går det – eller är slaget redan förlorat? 

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht om vägen framåt mot stärka livsvillkor och fler - och bättre -  tillväxtmöjligheter i Sveriges landsbygd och glesbygd.

11.45 Mingellunch

12.30 Sveriges nya karta – hur kan storregioner och nya sätt att styra bli allas styrka?  

Civilminister Ardalan Shekarabi om varför Sveriges karta ritas om och hur offentlig upphandling och nya sätt att styra samhället är viktiga delar i bygget av ett bättre Sverige.

13.15  Framtidspartiets politik för sammanhållning och utveckling i hela landet

Socialdemokraternas nytillträda biträdande partisekreterare Katarina Berggren

14.00 Var kommer skogslänen in i den nya innovations- och tillväxtpolitiken?

Näringsminister Mikael Damberg om hur en stärkt socialdemokratisk politik för tillväxt kan ge hela landet nya förutsättningar att bidra till en hållbar utveckling och framtidstro.

14.30 Avslut

Sidan uppdaterades senast: 2016-01-07 08:48