Är du framtidens S-ledare i Norr- och Västerbotten?

Du erbjuds nu att delta i utbildningen 600 ledare. Genom att ge 600 nya och tämligen nya ledare i landet möjlighet att utveckla sitt ledarskap stärker vi det socialdemokratiska partiet inför valet 2014. I Norr- och Västerbotten kommer 50 personer delta i utbildningen.

Utbildningen erbjuder dig:

• Ökade kunskaper om vad som förväntas av en socialdemokratisk förtroendevald. Att vara bärare av metoder och organisationsutveckling.
• Ökad självkännedom om dina styrkor och förbättringsområden
• Mer kunskap och förståelse kring metoder och arbetssätt som skapar processer i syfte att utveckla partiorganisationen och vår politik, samt vinna val
• Kunskap för att hantera tre perspektiv för sitt ledarskap
 Nyfiket – om vad som händer i vår omvärld och i människors vardag
 Demokratiskt – många är med och deltar i det kreativa politiska arbetet
 Ansvarstagande – ta ansvar för vallöften, fattade beslut och handlingsprogram,  samt starta processer och visa på resultat,
• Kunskaper om på vilka olika sätt man kan bygga relationer med väljarna genom digitala kanaler.

Vi söker dig som är ny eller relativt ny, som idag har uppdrag i kommun, landsting eller i arbetarekommunen. Och som är beredd på att ta ett tyngre ledaruppdrag inom de närmaste 10 åren. Vi förväntar oss att du deltar på internaten och det mellanliggande arbetet. I urvalet av deltagare kommer hänsyn tas till den nationella målsättningen att 25 % av deltagarna ska vara under 35 år.

Utbildningen kommer att genomföras i 5 internat på Sunderby folkhögskola och Medlefors folkhögskola. Mellan internaten arbetar deltagarna på hemmaplan med utvecklingsarbetet och med uppgifter som kopplas till det egna ledarskapet, kommunikation och strategiplanering.
Dessutom ingår ett mentorsprogram, där du under utbildningen har en personlig mentor att samtala med kring din och partiets utveckling. Första internatet äger rum på Sunderby folkhögskola 20-21 oktober 2012, och utbildningen avslutas våren 2014.

Utbildningen genomförs av Socialdemokraterna i Norr- och Västerbotten, i samarbete med ABF, Medlefors Folkhögskola och Sunderby Folkhögskola. Din arbetarekommun kommer att betala 500 kr per internat. Övriga kostnader betalar partidistrikten och partistyrelsen. I utbildningen ingår mat, logi i dubbelrum och resor vid internat och mellanliggande träffar samt studielitteratur. Förlorad arbetsförtjänst betalas inte. 

Är du intresserad av att delta i utbildningen? Vi vill ha ett brev där du motiverar varför du är en av partiets framtida ledare, samt ett CV innehållande personalia och vilka uppdrag du har och har haft.

Ansökan skickas med e-post till:
norrbotten@socialdemkraterna.se om du bor i Norrbotten

marialindberg@telia.com om du bor i Västerbotten.

Senast den 15 juni vill vi ha din ansökan.

Respektive partidistrikt kommer att besluta vilka som får delta i utbildningen, efter samtal med arbetarekommunerna. Du kommer få besked om du fått en plats eller inte senast 15 augusti.

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-04-26 13:43