Framgångsrik jobbkongress


De 18 s-ombuden från Norrbotten kan efter Jobbkongressen 28 oktober - 1 november summera en rad framgångar inom flera av de prioriterade politikområdena som ekonomi och jobb när det gäller stärkandet av basindustrin som en del av Sveriges förutsättningar för tillväxt och välfärd.

   
Se även bilder och filmer från Jobbkongressen på
 flickr
 youtube
Sidan uppdaterades senast: 2009-12-01 15:25