Öppet klimatseminairium

Vad kan Norrbotten bidra med vid det internationella klimatmötet i Köpenhamn 6-9 december? Hur kan och vill vi påverka politikerna till större ansvar och långsiktiga beslut?

För att få svar på en del av frågorna kring klimathotets allvar och vad vi ifrån Norrbotten kan bidra med i ett globalt perspektiv, bjuder Socialdemokraterna in till ett öppet seminarium med medverkande från Naturskyddsföreningen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Huvuduppdraget för såväl mötesdeltagare som medverkande politiker är att tillsammans formulera ett kraftfullt budskap till regeringen inför det stundande stora globala klimatmötet i Köpenhamn.

Bland de medverkande: Anders Ygeman, (s) ordförande i miljöutskottet, riksdagen, Amanda Tas, Skydda skogen, Urpo Taskinen, Naturskyddsföreningen, Norrbotten och regionala politiker från Socialdemokraterna, vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Välkommen den 3 oktober kl 11.30 – ca 16 , Lillan, Luleå

 

Program

Inledning:

11.30 Anders Ygeman, ordförande Miljöutskottet Riksdagen

11.50-12.30 Politikens ansvar och möjligheter

Företrädare för s, v och mp presenterar sig och redovisar sina visioner

LUNCH
Lunchsmörgåsar och  dryck finns till självkostnadspris

13.00 -14.00 
Klimathotets allvar

Urpo Taskinen, koordinator, Naturskyddsföreningen i Norrbottens län. 

Skogen, kolet och klimatet

Amanda Tas Sekreterare i Skydda Skogen, tidigare verksam i Greenpeace. 

Vinster med energieffektivisering

Theresa Palo. Energi och klimatrådgivare, Norrbottens energikontor AB. 

14.15- 15.30

Vad vill vi –vad kan vi?

Rundabords samtal – seminariedeltagare, politiker och experter
15.30 – 16.00

Vad gör vi?

Panelsamtal

Politikerna sammanfattar dagen och presenterar ett gemensamt uttalande till regering och Köpenhamnsmötet

Medverkande politiker:
Anders Ygeman, Karin Åström, Fredrik Lundh Sammeli, Kent Ögren,(s) Bertil Bartholdsson, (v) Annika Eriksson (mp)  

Moderator :
Malin Konradsson, Luleå (tidigare ordförande i Miljönämnden Luleå)

Programmet för utskrift >>> 

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-09-16 14:36