Rådslag Region Norrland

Rådslags inbjudan september 2008

Till alla medlemmar, s-föreningar och arbetarekommuner i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland Nu startar vi rådslaget om en ny region Norrland med Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Vi vill höra vad du tycker om en av den här regionens och viktigaste framtidsfrågor. I det rådslagsmaterial som finns bifogat här har vi valt att fokusera på fyra stora samhällsområden : demokrati, den regionala utvecklingen, förändringarna av arbetsmarknadsregionerna och utvecklingen inom hälso- och sjukvården. Vad tycker du? Hur ska vi i Norrland bäst ta tillvara våra utvecklingsmöjligheter? Hur ska vi klara de utmaningar vi står inför?  TA CHANSEN! Diskutera med vänner och bekanta, partikamrater i s-förening och arbetarekommun, läs i bakgrundsmaterial och på aktuella webbplatser och sist men inte minst: hör av dig till oss med dina synpunkter och förslag!  OBS Skicka in synpunkter senast 31 oktober märkta Region Norrland på e-post: Norrbotten                                                                                         info@norrbotten.sap.se                  Västernorrland
info@vasternorrland -sap.se
Västerbotten info@vasterbotten.sap.se      

Sidan uppdaterades senast: 2008-08-19 13:42