Arbetsmarknaden

Arbetsmarknadsregionerna växer och förändras hela tiden. Liksom samhällsutvecklingen i övrigt påverkas också arbetsmarknaden av den ökande specialiseringen. Förutsättningarna för jobb och tillväxt är väldigt olika i landets olika regioner. Särskilt i de mer glesbebygda områdena är vi för en fungerande arbetsmarknad beroende av väl utbygd transportinfrastruktur och tillgänglig  kollektivtrafik.

Sidan uppdaterades senast: 2008-08-21 13:54