Bakgrunder och underlag

Norrstyrelsen

är en ideell förening med uppgift att förbereda bildandet av en sammanhållen norrländsk region

  norrstyrelsen.se

Ansvarskommittén

lade i februari 2007 fram ett förslag på hur Sveriges framtida samhällsorganisation ska se ut.

  SKL: s ståndpunkt

Studie av naturrersursernas

betydelse i Norrbotten och Västerbotten

  Länsstyrelsernas   rapport

Rapport från regeringens

utredare Jan-Åke Björklund om förändrad regional indelning

  Rapporten i sin helhet

Rapport Umeå universitet

om tillväxten (1993-2002)

  Tillväxtrapport 2005

Sidan uppdaterades senast: 2008-09-16 11:28