Demokrati

Inför framtiden handlar det om att hitta nya verktyg för att öka medborgarnas engagemangi regionala och lokala frågor. Ytterst är det en fråga om ökat självstyre och decentralisering.

Dagens system härrör från 1600-talets samhällsorganisation och upplevs i många sammanhang som stelbent, odemokratiskt och föråldrat. Med den demokratiska grundsynenatt lokala och regionala angelägenheter hanteras bäst av lokala respektive regionalapolitiker följer också att medborgarna måste ha möjlighet att kräva ansvar av direktvaldapolitiker.

Det handlar till övervägande del om politiska frågor som fördelning av pengar,prioriteringar och mål.

Sidan uppdaterades senast: 2008-08-20 16:08