Den regionala utvecklingen

Globaliseringen ökar konkurrensen mellan regionerna – inte bara inom Sverige och Europa utan över hela världen. För att klara den ökande internationella konkurrensen och långsiktigt stärka den regionala attraktiviteten ställs allt större krav på specialisering och samordnade politiska prioriteringar i regionen och mellan kommuner.

 Inte minst när det gäller energiomställning och långsiktigt arbete för en hållbar utveckling har vi i norr sammantaget många unika förutsättningar som var och en för sig nu politiskt försöker prioritera.

På många håll – som exempelvis Belgien, Schweiz och Österrike har mansamordnat inflytandet över de regionala utvecklingsfrågorna till en folkvald församling. I Sverige är besluten kring tillväxt och utveckling uppdelade på kommun, region och stat.

Sidan uppdaterades senast: 2008-08-20 16:09