”Ge besked om nya regioner NU!”

Pressmeddelande

2008-11-21

UTTALANDE
från regionkonferens 20-21/11

Vi – ett 50-tal socialdemokratiska politiker från Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland – har i samband med en gemensam partikonferens  diskuterat och enats om viktiga frågor i den nya regionen.  

 Det råder total enighet mellan de tre länen om vikten av en gemensam regionkommun . Bildandet av regionen är väl förberett och har en bred förankring och ett brett politiskt stöd.

Vi vill också understryka att vi anser att bildandet av en regionkommun, med dagens samhällsutveckling är nödvändig  för att stärka och effektivisera demokrati, regional utveckling, anpassning och utveckling av de nya arbetsmarknadsregionerna och den för människorna i regionen så viktiga hälso- och sjukvården.

Vi vill på det här viset kraftfullt markera vår besvikelse på den borgerliga regeringen som trots löften och en långvarig intensiv debatt i hela landet, alltför länge avvaktat med besked.

 

 

Vi känner nu en djup oro inför det som vi upplever som en medveten förhalning av beslut i en central framtidsfråga. Inte minst pressas vi idag av effekterna av dagens kris och lågkonjunktur som ytterligare stärker behoven av samordning och kraftsamling. Med en gemensam regionkommun får vi helt nya verktyg för ett hållbart samhällsbygge.

 

Vi vill därför inte bara understryka vikten av ett snabbt besked från regeringen. Vi vill också uppmana regeringspartiernas företrädare i våra hemlän att aktivt påverka sina partikamrater i regeringen och avkräva ett positivt och snabbt beslut i regionfrågan.

 

Nu gäller det att gå från ord till handling. Och det är bråttom.

 

 

Kent Ögren

Landstingsråd

Norrbotten

070 528 71 92

 

Lennart Holmlund
Kommunalråd Umeå
Västerbotten

070 550 47 85

 

Benny Eriksson
Landstingsråd

Västernorrland

070 623 86 89

Sidan uppdaterades senast: 2008-11-23 20:21