Hälso- och sjukvård

Utvecklingen inom hälso – och sjukvården går allt snabbare. För varje dag blir det fler möjligheter att bota fler sjukdomar och kraven från medborgarna att få del av de nyabehandlingsformerna ökar. Det gör också att hälso- och sjukvården kräver mer. För att klara den specialiserade vården och möta medborgarnas behov och förväntningarbehövs både ett större patientunderlag och ökade ekonomiska resurser. För våra tre län är den högspecialiserade regionsjukvården samlad vid universitetssjukhusetoch det finns ett väl utvecklat samarbete mellan landstingen. I samtliga län är folkhälsoarbetet prioriterat.

Sidan uppdaterades senast: 2008-08-20 16:12