Så vill (s) utveckla jakten och viltvården

2006-09-03

 

Jakt och viltvård utgör en viktig del av många människors vardag. Både för jägare och andra naturintresserade är möjligheten att jaga, spåra och kanske fotografera vilt, av stor betydelse.

Om vi förvaltar vårt vilt på ett bra sätt kommer vi att få vilda djur som mår bra. Med kopplingen till turismen kan detta också bli en starkare utvecklingsfaktor på landsbygden.

Alla måste vi kunna njuta av skog och mark och känna oss trygga där vi bor. Även i rovdjurstäta områden måste det finnas möjligheter till säker djurhållning. När förebyggande åtgärder inte räcker måste det finnas lagliga möjligheter att skydda tamdjur med vapen. Ambitionen är att öka det regionala inflytandet i jakt- och viltvårdsfrågor.

Vi socialdemokrater vill bland annat:

- Öka intresset för jakt.

- Verka för att staten på skäliga villkor i första hand upplåter mark till icke-markägande jägare.

- Verka för ett starkare regionalt inflytande över rovdjursfrågorna.

- Ändra jaktförordningens §28 så att även tamdjur utanför hägn på ett rättssäkert sätt får skyddas vid rovdjursangrepp.

- Införa reglerad licensjakt på björn och lo

- Ge länsstyrelserna rätt att fatta beslut om skyddsjakt på varg och lo

- Verka för att vilt ska förvaltas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt

- Verka för att Svenska Jägareförbundet även fortsatt ska ha uppdraget att leda delar av jakten och viltvården i Sverige

- Skjuta upp planerat förbud mot blyammunition tills likvärdiga alternativ finns.

 

 

 

Jakt och viltvård utgör en viktig del av många människors vardag. Både för jägare och andra naturintresserade är möjligheten att jaga, spåra och kanske fotografera vilt, av stor betydelse.

Om vi förvaltar vårt vilt på ett bra sätt kommer vi att få vilda djur som mår bra. Med kopplingen till turismen kan detta också bli en starkare utvecklingsfaktor på landsbygden.

Alla måste vi kunna njuta av skog och mark och känna oss trygga där vi bor. Även i rovdjurstäta områden måste det finnas möjligheter till säker djurhållning. När förebyggande åtgärder inte räcker måste det finnas lagliga möjligheter att skydda tamdjur med vapen. Ambitionen är att öka det regionala inflytandet i jakt- och viltvårdsfrågor.

Vi socialdemokrater vill bland annat:

- Öka intresset för jakt.

- Verka för att staten på skäliga villkor i första hand upplåter mark till icke-markägande jägare.

- Verka för ett starkare regionalt inflytande över rovdjursfrågorna.

- Ändra jaktförordningens §28 så att även tamdjur utanför hägn på ett rättssäkert sätt får skyddas vid rovdjursangrepp.

- Införa reglerad licensjakt på björn och lo

- Ge länsstyrelserna rätt att fatta beslut om skyddsjakt på varg och lo

- Verka för att vilt ska förvaltas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt

- Verka för att Svenska Jägareförbundet även fortsatt ska ha uppdraget att leda delar av jakten och viltvården i Sverige

- Skjuta upp planerat förbud mot blyammunition tills likvärdiga alternativ finns.

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2006-09-03 12:14