EU ska vara en union för hållbar tillväxt

Klimatomställningen är en av vår tids största utmaningar. Vi socialdemokrater är övertygade om att EU måste leda arbetet, även globalt. För att nå resultat i miljö- och klimatpolitiken behöver vi arbeta tillsammans över nationsgränserna.

En bra miljöpolitik i EU ger möjlighet till fler jobb. Vi socialdemokrater vill att EU ska bli världens främsta region för klimat- och miljöteknik och framtidsinriktade infrastrukturinvesteringar. Vi vill att många fler än nu ska arbeta med att förbättra det europeiska järnvägsnätet och att betydligt fler experter och forskare ska jobba med att ta fram den nya gröna tekniken på universitet och företag runt om i Europa. I Norrbotten är Norrbotniabanan en självklarhet och utbyggnaden av malmbanan till att bli tvåspårig en nödvändiget.

För en verklig fri rörlighet behöver det bli enklare och snabbare att ta tåget över gränserna i Europa. Vi anser att kommande satsningar på nya banor i Sverige ska vara kompatibla med höghastighetssystemen i Europa. Kapaciteten för godstransporter på tåg behöver byggas ut. I Norrbotten är den Botniskakorrioren ett viktigt långsiktigt projekt, där Norrbottniabanan är den första betydelsefulla puzzelbiten.

Att investera i järnväg och höghastighetståg i Europa är bra för både jobben och klimatet. Genom att ta hand om vår gemensamma miljö och utveckla ny miljövänlig teknik stärker vi Europas konkurrenskraft och förbättrar människors liv och hälsa. EU ska vara en union för hållbar tillväxt. Idag befinner sig Norrbotten i en trafikinfarkt, något som hämmar utvecklingen av våra industrier och företag. Satsning på järnvägen är bra för jobben i Norrbotten.

Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. Redan från den 7 maj kan du förtidsrösta. Din röst avgör framtiden. Rösta på Socialdemokraterna.

Karin Åström, ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten och riksdagsledamot (S)

Ellinor Söderlund, kommunstyrelsens ordförande i Kalix (S

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-15 22:28