Nu ställs visionerna mot vinstintressen

”En kvalitetssäkrad, kunskapsbaserad och hållbar hälso- och sjukvård där den enskilde patienten är i centrum och som kan erbjuda god tillgänglighet i hela länet. Det är den korta sammanfattningen av vår vision för vården och förutsättningen för ett Norrbotten för alla. Det är också ett mål som innebär en rad utmaningar och de närmaste åren kommer att kräva fortsatt ekonomisk stabilitet och kraftfulla politiska prioriteringar. Inte minst efter de nu åtta borgerliga regeringsåren och alldeles särskilt i ett utpräglat glesbygdslän som Norrbotten.


Vi – majoritetens samarbetspartier i landstinget – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet – ser att en av grundpelarna i framtidsbygget är att det finnas hälsocentraler och tandvårdskliniker i länets samtliga kommuner. Vi menar också att de fem sjukhus måste behålls och att närsjukvård ska finnas på samtliga sjukhus.

För att förverkliga visionen och säkra en långsiktigt hållbar hälso -och sjukvård i hela Norrbotten vill vi nu fortsätta satsningarna på några viktiga utvecklingsområden.
Det handlar om att stärka den hälsofrämjande och förebyggande vården liksom patientens ställning och tillgängligheten i vården. Fortsatta satsningar på kvalitetssäkring och kompetensförsörjning är andra högt prioriterade utvecklingsområden -och allt i syfte att fördela vårdens resurser jämlikt och effektivt så att alla i hela länet kan få en trygg och säker vård.

En av de konkreta punkterna och delmålen är att ett fullgott akut omhändertagande ska finnas, dygnet runt och med sådan kvalitet att alla kan känna trygghet och tillit vid akut sjukdom eller skada. Med den befolkningsutveckling som Norrbotten har – med allt fler allt äldre och multisjuka patienter – är en av de viktigaste satsningarna det fortsatta arbetet med närsjukvård, liksom fortsatt stärkt samverkan med kommunerna.
För de som är svårast sjuka är det avgörande för tryggheten i vardagen att vården finns nära. I ett län som Norrbotten behöver därför också glesbygdsmedicin utvecklas. Här vill vi sätta fokus på en rad områden. Inte enbart för att utifrån glesbygdens villkor utveckla nya arbetssätt utan också för att på bred front ta tillvara utveckling, forskning och innovationer när det gäller användandet av distansöverbryggande teknik. För den enskilde patienten innebär den nya tekniken helt nya och stora möjligheter till trygghet i både vardagsnära vård och vårdkontakt.

Idag i det borgerligt styrda Sverige där viktiga delar av vården slagits sönder i privatiseringar och utförsäljningar till riskkaptialbolag ställs nu de politiska visionerna mot kortsiktiga ekonomiska vinstintressen. För oss gör det valet enkelt: en solidariskt finansierad, kvalitetssäkrad och tillgänglig vård på lika villkor för män och kvinnor är inte bara en självklarhet i Norrbotten utan själva förutsättningen för fortsatt utveckling och framtidstro.

Kent Ögren (S)
Britt Westerlund(S)
Monica Carlsson(V)
Agneta Granström(MP)

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-23 20:25