Ökad jämställdhet för fler jobb i EU

För oss socialdemokrater är det självklart att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i hela samhället. Europa har allt att vinna på mer jämställdhet. En arbetsmarknad där kvinnor ges samma möjligheter som män fungerar betydligt bättre än en där kvinnors arbetskraft inte tas tillvara.

I EU är den kvinnliga sysselsättningsgraden bara 62 procent – 13 procentenheter lägre än den manliga. Att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden skulle bidra till en starkare ekonomi i Europa. Högerregeringarna i Europa vägrar se denna potential. Jämställdheten prioriteras inte.

Vi behöver därför verka för en ambitiös jämställdhetsagenda i EU:s medlemsländer. Genom att sätta gemensamma mål inom EU kan vi tillsammans gå framåt i arbetet för ett jämställt Europa. Om medlemsländerna satsar på utbyggd barn- och äldreomsorg, förstärkt föräldraförsäkring, rätt till heltid och att minska lönegapet så ges kvinnor bättre möjlighet att delta i arbetslivet. Att kunna försörja sig själv är nyckeln till den egna friheten.

Åtgärder som långsiktigt stärker mäns och kvinnors möjlighet att yrkesarbeta bör så långt som möjligt undantas från övriga sparkrav vid sanering av de offentliga finanserna. Dessvärre är det områden som högermajoriteten inom EU de senaste åren har prioriterat ner.

Arbetet med att bana väg för fler kvinnor i företagsledningar och styrelserum måste bli mer systematiskt och ambitiöst. Inom EU behövs en fungerande kvoteringslagstiftning för att kvinnors kunskaper ska tas tillvara i toppositioner. Med bättre blandning i styrelserummen blir kvaliteten i besluten bättre och framgången för det enskilda företaget större.

Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. Redan från den 7 maj kan du förtidsrösta. Din röst avgör framtiden. Rösta på Socialdemokraterna.

 

Hannah Bergstedt, Riksdagsledamot (S)

Fredrik Lundh Sammeli, Riksdagsledamot (S)

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-15 22:23