Ordningsregler för arbetsmarknaden i Norrbotten

Det är lätt att utnyttja arbetstagare i Sverige. Exemplen är många och avarterna verkar sprida sig. Regeringen är inte beredd att täppa till hålen systemet. Här i Norrbotten ska utgångspunkten vara att svenska kollektivavtal ska gälla för alla och att konflikträtten ska försvaras. De som bygger det här landet ska ha schyssta villkor - oavsett om de bor här eller reser hit för att hjälpa oss att bygga det, för i Sverige konkurrerar vi inte med låga löner.

Det är mycket positivt att människor kan röra sig och arbeta över nationsgränser, men den fria rörligheten får aldrig användas för att pressa ner löner och villkor. Regeringen har passivt sett på när villkoren på arbetsmarknaden hårdnat och anställningsskyddet luckrats upp.

Svenska kollektivavtal ska gälla på svenska arbetsplatser. Det ska inte spela någon roll från vilket land den som jobbar kommer – alla ska ha rätt till likvärdiga löner och arbetsvillkor. Arbetserbjudanden ska vara juridiskt bindande och det ska finnas ett system med förhands- och efterhandskontroller med kännbara sanktioner för företag som inte sköter sig.

Det är självklart att oseriösa företag och företagare som inte betalar avtalsenliga löner eller som på andra sätt diskriminerar löntagare inte ska ha fördelar av att utöva illojal konkurrens. Därför måste det finnas bättre möjlighet att kräva kollektivavtal vid offentlig upphandling.

De blir allt vanligare med olika former av entreprenadkedjor i olika branscher, och längden kedjorna verkar öka. Det är inte ovanligt att det uppstår problem med utbetalning av den intjänade lönen till arbetstagare som är i slutet av en lång kedja av underentreprenörer. Det gäller särskilt för utländska arbetstagare som vistas tillfälligt i landet.

För att förebygga att företag sparkar anställda och tar in ett bemanningsföretag i stället behöver lagen om uthyrning förändras så att det blir förbjudet att hyra ut och hyra in arbetskraft för stadigvarande arbetskraftsbehov.

För att minska fusk krävs en månadsredovisning av anställdas skatter och arbetsgivaravgifter istället för att arbetsgivaren betalar in en totalsumma.

Det är viktigt att bekämpa svarta anställningar. Därför vill vi införa "personalliggare" i kombination med oannonserade kontrollbesök i bland annat byggbranschen. De regler som finns i åkeribranschen måste efterlevas bättre. Utländska förare/åkare ska inte kör uppdrag långt över vad som är tillåtet.

Otryggheten inte ska tillåtas att breda ut sig i Norrbotten. Därför krävs det ordningsregler för arbetsmarknaden.

Emilia Töyrä (S) kandidat till riksdagen

Gustav Uusihannu, kandidat till EU-parlamentet

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-15 22:36