S vill bredda ungas chanser till jobb med ett Nytt Kunskapslyft

verige har länge kunnat kalla sig en kunskapsnation, som rustat ungdomar för högre utbildning och jobb. Vårt utbildningssystem har också präglats av en hög jämlikhet. Så är det inte längre. Kunskapsresultaten sjunker och klyftorna ökar. Särskilt oroande är ungdomsarbetslösheten. Samtidigt ser vi hur matchningen på arbetsmarknaden kraftigt har försämrats och hur resurserna till utbildning för arbetslösa har minskat rejält under den borgerliga regeringen. Socialdemokraterna vill vända den utvecklingen och investera i ett Nytt Kunskapslyft. De första steget i ett Nytt Kunskapslyft är att investera i gymnasiekompetens. Vi vill:

Göra gymnasieskolan obligatorisk upp till 18 års ålder. I dag är gymnasiekompetens en förutsättning för att ungdomar ska kunna få jobb. Därför vill vi göra gymnasieskolan obligatorisk upp till 18 års ålder från år 2018. Alla gymnasieprogram ska också ha tillräckliga kunskapskrav för att ge behörighet till högre studier.

Införa ett utbildningskontrakt för unga arbetslösa som saknar gymnasiekompetens. Unga arbetslösa som saknar gymnasieexamen ska garanteras insatser som leder till en gymnasieexamen, kombinerat med jobb eller praktik.

Permanenta Yrkesvux. En viktig väg att satsa på för att fler ska nå gymnasiekompetens är den yrkesinriktade gymnasiala vuxenutbildningen, Yrkesvux. Regeringen planerar att avveckla den, vilket vi tycker är helt fel. Särskilt som hela nio av tio kommuner uppger att de inte kan möta den efterfrågan som finns på yrkesutbildningar. Vi vill istället göra Yrkesvux till en permanent del i det svenska utbildningssystemet, så att fler får tillgång till en yrkesutbildning som ger jobb.

Vi vill att samhället och skolan tar ett större ansvar och ställer krav på alla elever att klara gymnasiet. Då behövs det också fler vägar att nå en gymnasieexamen och likaså rätt stöd och förutsättningar för att de ska kunna lyckas. Vår kunskapsfokuserade politik är väl beprövad. Vi genomförde mellan 1997-2002 ett omfattande Kunskapslyft för Sverige. Det gav resultat. 800 000 människor utbildade sig och både Sveriges kunskapsnivå och människors löner höjdes.

Tyvärr har den moderatledda regeringen efter det valt en väg som kännetecknas av sänkta kunskapskrav och färre utbildningsmöjligheter. Det är allvarliga misstag som kan bli dyra för Sverige. En socialdemokratiskt ledd regering kommer att prioritera investeringar i utbildning framför nya skattesänkningar, så att alla människor i Sverige som kan får möjlighet att jobba och göra rätt för sig.

Ibrahim Baylan (S)

Utbildningspolitisk talesperson och vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Hannah Bergstedt (S)

Riksdagsledamot

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-15 22:38