Stoppa straffskatt på de små bankerna

 Anders Borg skäller ofta på storbankerna. Men vad han säger och vad han gör hänger inte ihop. Finansministern har nu lagt ett förslag som blir en straffskatt på  t ex Sparbanbanken Nord här i Norrbotten och andra, mindre, aktörer. Vi frågar oss varför det är en bra politik?

Sverige är ett bra land. Men någonting håller på att gå sönder. Regeringens vårproposition är mycket tydlig: Arbetslösheten har stigit, skolresultaten har sjunkit och klyftorna har vidgats sedan 2006. Stora överskott har vänts till stora underskott. Sverige fungerar sämre idag än när regeringen tog över.

Regeringen har lånat till stora skattesänkningar. Det skulle skapa jobb, men så har det inte blivit. Arbetslösheten har bitit sig fast kring 8 procent. 400.000 människor är arbetslösa. Därför har skatteintäkterna sjunkit, och de offentliga finanserna försvagats. Välfärden har fått stå tillbaka, vilket vi ser tydligt i de sjunkande skolresultaten och återkommande larmrapporter från vården och omsorgen.

Nu säger regeringen att den bytt fot. Plötsligt måste skatten höjas och förslag finansieras. Det är ett välkommet uppvaknande. Men det är viktigt att skattehöjningarna blir rätt. Det är bättre att avskaffa ineffektiva skatteundantag än att snedvrida konkurrensen.

Därför är regeringens förslag om att avskaffa gruppregistrering för moms fel väg att gå. Regeringens förslag slår hårdare mot decentraliserade banker och försäkringsbolag som har en stark regional förankring, än mot mer centraliserade aktörer. Därmed missgynnas de banker och försäkringsbolag som spelar en viktig roll för landsbygdens företag och hushåll – i förhållande till storbankerna.  Varför är det en bra politik? Varför står Annie Lööf bakom detta? Har Stureplanscentern tagit över?

Socialdemokraterna vill höja skatten på finanssektorn. Det är rimligt. Men ska inte särskilt riktas mot de lokala bankerna.

Magdalena Andersson,
ekonomisk-politisk talesperson Socialdemokraterna

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-15 22:34