Ny majoritet i EU för fler jobb och lägre ungdomsarbetslöshet

Den ekonomiska och sociala krisen i Europa har slagit hårt. Med 26 miljoner arbetslösa pressas lönerna ned och villkoren försämras på arbetsmarknaden. Därför är det tydligt att EU-valet i maj måste handla om jobben.

Efter över ett decennium av högerstyre i Europa har en social kris brett ut sig i spåren av finanskrisen, när ensidiga åtstramningar har följts av privatiseringar och nedskärningar i välfärden. I krisens kölvatten har medlemsländerna brottats med konsekvenserna av den borgliga politiken.

Verkligheten är idag moderaternas värsta fiende både i Sverige och EU. I dag är nästan 6 miljoner ungdomar i EU arbetslösa.  Det är ett historiskt misslyckande. Högerpartiernas uppgivelse inför den stigande ungdomsarbetslösheten är oacceptabel. Alliansen fortsätter envist påstå att de redan har inför ungdomsgarantin i Sverige. Fast EU-kommissionen kritiserat regeringen och menar på att så inte är fallet. Att Sverige nu måste ta emot extra pengar från EU för att vi ska kunna genomföra de satsningar som behövs är en väckarklocka till alla partier oavsett färg att vi har svikit våra unga. Vi socialdemokrater vill säkra en europeisk ungdomsgaranti som ger alla arbetslösa unga i Europa rätt till utbildning, praktik eller arbete.

En konsekvens av den höga arbetslösheten i EU är att lönerna pressas ner och att arbetsvillkoren försämras. Högerns passivitet i frågan är skrämmande. Alla påverkas när lönerna pressas ner. Du och jag måste nu ta ansvar för det framtida Europa som vi kan skapa tillsammans.

Ett viktigt steg i jobbskapandet är att vi investerar i Europas konkurrenskraft för att stärka den inre marknaden och tillväxten. I globaliseringens tidevarv behövs investeringar i både forskning och kompetensutveckling, för att stärka förutsättningarna för en kunskapsbaserad industri och tjänstesektor.

Det finns en annan väg för Europa – den är socialdemokratisk. För första gången på femton år kan EU-parlamentet få en röd majoritet. Vi kan tillsammans vända krisen med investeringar som gör Europa starkt för framtida generationer.

Rösta på Socialdemokraterna i EU-valet i maj!

Sven-Erik Bucht (S) Riksdagsledamot

Gustav Uusihannu, (S), kandidat nr 26 till EU parlamentet

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-15 22:25