Beredningarna

 

Fullmäktiges beredningar ska vara en länk mellan medborgarna och fullmäktige och ett komplement till partiernas arbete. I beredningarnas uppdrag ingår att lyssna och föra dialog med medborgarna och därefter föra fram den behovsbild som framkommit till fullmäktige. Arbetet inom fullmäktiges beredningar syftar till att öka medborgarnas engagemang och demokratiska inflytande. Beredningarnas arbete ska också stärka de förtroendevaldas  kunskap och medborgarkontakt.
Beredningarna arbetar med ett- eller tvååriga uppdrag som kontinuerligt avrapporteras till landstingsfullmäktige

Idag finns det sex beredningar – fyra för valkretsarna och två för det övergripande utvecklings-och planeringsarbetet. För mer information och kontaktpersoner  se länkarna >


Länkar

> Se mer om beredningarnas arbete

Beredning Nord   
Ordförande Birgitta Gidblom
Beredning Mitt 
Ordförande Eiwy Blomdahl
Beredning Syd 
Anita Gustavsson   (Ordförande Bernt Wallström (v) ) 
Beredning Öst 
Lennart Holm
Regionala beredningen 
Ordförande Lennart Thörnlund
Programberedningen
Ordförande Anders Öberg

Sidan uppdaterades senast: 2006-11-22 16:56