Ett historiskt bra beslut!

Samma dag överlämnade regeringens särskilde samordnare Jan-Åke Björklund sin rapport över regionbildningsarbetet för hela landet till kommunminister Mats Odell (kd). Ministern i sin tur meddelade på en presskonferens att det är startklart för Region Norr. Det vill säga vill vi så får vi.

Tisdagens beslut i Norrbottens läns landstings fullmäktigesal kan med andra ord bli startskottet för flera historiskt avgörande framtidsprojekt. För självklart får det en oerhörd effekt om vi istället för att vara ett befolkningsmässigt begränsat län med 250 00 invånare är en region med över 600 000 invånare.
Det påverkar våra förutsättningar att stärka och rusta hälso- och sjukvårdens utvecklingsmöjligheter. Universitetssjukhuset i Umeå är som exempel, en självklar central del som genom den nya regionen blir en gemensam utvecklingsmotor och resurs.

Ett samlat Region Norr innebär naturligtvis också helt nya möjligheter att genomföra gemensamma satsningar – på näringslivsutveckling i allmänhet och de för oss här i norr så viktiga infrastrukturprojekten. Som Norrbotniabanan. Liksom på utvecklingen av våra många och så viktiga kulturinstitutioner och projekt. Det handlar inte bara om nya ekonomiska möjligheter att genomföra viktiga satsningar. Det avgörande är den nya gemensamma politiska kraft som Region Norr kan innebära.De centrala beslutsfattarna i Stockholm må ha lätt för att avfärda enskilda prioriteringar från ett ensamt Norrbottens län men ett samlat, ekonomiskt och befolkningsmässigt, stärkt Region Norr kommer de med säkerhet att tvingas lyssna till på ett helt nytt sätt.

I sista hand innebär tisdagens fullmäktigebeslut avveckling av landstinget i Norrbotten liksom de två andra länen. Men också det innebär startskottet för en ny historisk möjlighet för det politiska inflytandet. Istället för tre olika landstingsfullmäktige kommer invånarna i norr att välja sina representanter till ett gemensamt regionfullmäktige. Region Norr kan genom det bli ett historiskt – för att inte säga revolutionerande – steg för demokratin. Det är inte längre staten som bestämmer över våra satsningar och utvecklingsprojekt. Det blir väljarna i hela norra regionen som får det avgörande beslutet över både resursfördelning och företrädare.
Det är historiskt!

Sammantaget är det nu alltså bara en sak att göra: kavla upp ärmarna och börja jobbet! För mest av allt var tisdagens beslut startskottet för ett historiskt omfattande samarbetsprojekt att tillsammans i rådslag och samtal med väljare och invånare i hela regionen forma innehållet i Region Norr. Nu är det helt enkelt upp till oss!

Kent Ögren
Landstingsråd (s)

 

Nyhetsbrevet 080527 för utskrift >> Nyhetsbrev080527

Sidan uppdaterades senast: 2008-06-02 16:01