Nu måste vi hoppa på tåget mot framtiden!

Det gäller att hoppa på tåget i tid brukar det heta. När det gäller planerna för Norrbotniabanan och infrastrukturen i norra delen av vårt land är det mer än så. Det är hög tid! Det vill säga det är bråttom nu att fullfölja utlovade  satsningar på en modern kustjärnväg som knyter an, både  till Botniabanan i Västerbotten och  till  en - förhoppningsvis snart fullt rustad ! – Haparandabana i norr.

Det finns en rad starka och självklara argument varför byggandet av Norrbotniabanan och moderniseringen av tågnätet i norr snarast måste fullföljas. Det första är naturligtvis det välkända faktum att basindustrin i Norr- och Västerbotten svarar för en mycket stor andel av den svenska nettoexporten. Industrin är lönsam och har stor betydelse för försörjning av råvaror, halvfabrikat och förädlade produkter till övrig industri i Sverige och Europa.
Tillsammans med det lika välkända faktumet att denna  industri konkurrerar på en stentuff global marknad och är beroende av de bästa logistiska förutsättningarna med förutsättningar för samverkan mellan framför allt sjöfart och järnväg.
För det kanske starkaste argumentet idag handlar om miljön. Det gäller för oss att så mycket som möjligt – och så fort som möjligt – få bort godstransporterna på vägen till förmån för en väl fungerande järnväg. Långsiktigt är det alltså tveklöst: både miljön och industrin behöver kraftfullare järnväg både för högre godsvolymer och snabbare transporter.

Fast det finns förstås ännu fler skäl att sätta fart i Norrbotniafrågan. Inte fullt så välkända och inte så konkreta – men helt klart avgörande för utvecklingen och framtiden i Norrbotten. För även om vi nästan dagligen kan notera tillväxt och framgång på många håll i vårt län så är det fortfarande alltför många inlandskommuner, verksamheter och faktiskt enskilda människor som inte ser något av vare sig tillväxt eller framgång. För oss – liksom i hela landet och Europa – gäller det nu att med strategiska och omfattande satsningar på en effektiv och väl fungerande infrastruktur, knyta ihop regioner, utöka och stärka arbetsmarknadsområden och därmed stärka möjligheterna för en hållbar tillväxt och utveckling.
Själklart kan och ska  vi likaväl som regionerna i södra Sverige söka alternativa finansieringsformer både till det fortsatta projekteringsarbetet och den viktiga byggstarten 2010.
Nu kan helt enkelt inte den borgerliga regeringen gömma sig längre: Norrbotniabanan behövs och kan och måste byggas. Det är en livsavgörande angelägenhet inte bara för Norrbotten och Västerbotten utan för också för Sverige likaväl som hela Europa! Därför är slutsatsen enkel: starta jobbet! Och gör det NU!

KENT ÖGREN

Nyhetsbrevet för utskrift

Sidan uppdaterades senast: 2008-03-27 12:51