Region Norrland – en utmaning och verktyg

Jag får alltfler förfrågningar att komma och samtala om en eventuell framtida Region Norrland.I förra veckan deltog jag t ex tillsammans med sjukvårdspartiets Kenneth Backgård och en av ansvarskommitténs politiska representanter Ulla Ölvebro i en bred diskussion arrangerad av TCO i Norrbotten. Handikapporganisationen, Gällivare arbetarekommun är bara några andra av de senaste besöken. Det är stimulerande och tankeväckande att möta invånare och lokala politiska företrädare i de vittomspännande framtidssamtal som ju frågan faktiskt handlar om.

Frågorna jag möts av handlar om allt från den geografiska storleken till osäkerheten kring den framtida hälso- och sjukvården. Får Norrbotten, Västerbotten och delar av Västernorrland tillräckligt många invånare för att i realiteten kunna hävda sig? Ska patienter hänvisas kors och tvärs mellan sjukhusen över hela regionen? Och hur ska Norrbotten, länets kommuner och invånare kunna hävda sig i en ”storregion”? Det är bara några exempel på alla de frågor som jag och andra som diskuterar regionfrågan möter. I de här samtalen kring regionens förutsättningar och utmaningar blir det alltmer tydligt att det viktigaste för framtiden - oavsett om eller hur vi bildar en region- är att forma en demokratisk organisation som utifrån en helhetssyn kan hantera tillväxt – och utvecklingsfrågor. Vi måste också – brett över kommun- och länsgränser – utveckla och förändra samhällsservicen så att den är möjlig att anpassa till helt nya behov. Som t ex alltfler arbetspendlare från glesbygdsområdena.

För även om frågorna från kommunpolitiker och allmänhet är kritiska och tvivlande så är de flesta snabbt överens om att det är just här som är hela länets och norrlandsregionens största utmaningar. Alla är t ex beredda att instämma i att det är ett absolut krav att alla i hela landet ska få del av nya behandlingsformer inom den snabbt föränderliga hälso- och sjukvården. De flesta är också överens om att det inför framtiden kan behövas helt nya sätt att organisera hälso- och sjukvården för att både ta tillvara nya medicinska och tekniska möjligheter och samtidigt öka tillgängligheten. Liksom att vi måste hitta nya sätt för politiken att gemensamt kunna fatta de viktigaste besluten kring tillväxt och utveckling.

Nu är det igång – inte en utan flera breda processer för att börja forma innehåll och planer för Region Norrland. Det sker naturligtvis i Norrstyrelsen och de många partipolitiskt sammansatta arbetsgrupper som nu fortlöpande tillsätts. Men det sker också i de många samtal som frågorna väcker hos enskilda i föreningar och politiska grupperingar. Socialdemokraterna i Norrbotten bjuder nu tillsammans med partidistrikten i Västerbotten och Västernorrland in till ett öppet rådslag under den enkla rubriken ”Vad tycker du?” Mer konkreta frågor, diskussionsmaterial och underlag finns på www.socialdemokraterna.se/regionnorrland

Här kommer också inom kort att finnas en länk till den chatt som vi socialdemokrater i de tre länen bjuder in till – onsdag 15 oktober kl 17.30-19.30 och onsdag 22 oktober. Förutom mig medverkar vid onsdagens chatt, 15 oktober, Erik Bergkvist, ordförande för Regionala utvecklingsnämnden Västerbottens läns landsting. Ta chansen- ställ dina frågor och var med och påverka framtiden i Norrbotten och Norrland.

Frågan om region Norrland är ju inte en utan många, många utmaningar! Men framför allt är den gemensamma process och breda arbete vi nu startat, ett livsnödvändigt verktyg för framtiden.

KENT ÖGREN


landstingsråd (s)och
ordförande i Norrstyrelsen

Sidan uppdaterades senast: 2008-10-09 21:06