Regional rättvisa – grunden för tillväxt och utveckling

 

Sommaren 2008 lider obevekligen mot sitt slut. I alla fall är det nu för många dags att avsluta semestertillvaron och ta itu med vardag och arbete igen. För egen del avslutar jag i veckan  min sommarledighet med ett par besök på Stora Nolia i Piteå. Under torsdag och fredag kommer  jag att möta besökarna på Nolia och medverka i samtal  med bl a s-distriktets ordförande, Kristina Zakrisson.

Tillsammans ska vi lyfta länets viktiga utvecklingsfrågor och ge exempel på den borgerliga regeringens regional politik . Eller snarare brist på politiska åtgärder för att utjämna skillnaderna mellan stad och land. För under den borgerliga regeringens två år vid makten har klyftorna mellan stad och land drastiskt ökat. Det visar bl a en nyligen genomförd granskning av effekterna av den borgerliga regeringens två år vid makten. Det gäller till exempel vuxenutbildningen där man tagit bort var tredje plats på Komvux samtidigt som resurserna till Komvuxplatser flyttas från bruksorterna till storstäderna. Det gäller också den stora minskningen på 3 000 högskoleplatser som man beslutat parallellt som ungdomskullarna ökar kraftigt. Just nu när vi står inför hotande lågkonjunktur hade också anslagen till arbetsmarknadsåtgärder och utbildningar och omskolningar varit av stor betydelse. Men även här har regeringen dragit in miljardbelopp. Bara för Norrbotten handlar det om en minskning med flera hundra miljoner. 

Genom regeringen Reinfeldts ideologiska utförsäljning av statliga bolag riskerar vi också att tappa ytterligare verktyg för regional omfördelning och strategiska investeringar.

Och bland strategiska satsningar lyser förstås en investering på Norrbotniabanan allra tydligast. För få om än någon kan väl idag ifrågasätta betydelsen av tusentals tunga vägtransporter kan flyttas över till järnväg!  I den här delen handlar det ju i första hand om miljön. Men sett till den enorma råvaruproduktion som basnäringarna i hela norra Sverige står för är det faktiskt av av görande betydelse för tillväxten och utvecklingsmöjligheterna i hela landet! Sett i ett längre perspektiv kan Norrbotniabanan med den planerade samman-kopplingen med den öst-västliga satsningen från Norge till Ryssland – Barents link- faktiskt få  en avgörande betydelse för hela Europas tillväxtmöjligheter. Det som fattas nu är den högerstyrda regeringens insikt och beslut.

Listan över den borgerliga regeringens nedmontering av regionalpolitikens viktigaste mål - rättvisa och utjämning i hela landet - kan göras mycket lång och är alltså väl värd att synliggöra och diskutera. Inte minst i vår del av landet…

Men från och med nu handlar det mest om att lyfta – och kraftfullt kämpa för! -  de satsningar som vi tillsammans menar är av avgörande betydelse för tillväxt och framtidstro – det vill säga människors vardagstrygghet och utvecklingsmöjligheter i hela länet.

KENT ÖGREN
Landstingsråd(s)

Nyhetsbrevet 2008-08-07 för utskrift  

Sidan uppdaterades senast: 2008-08-07 12:09