Bara ett tydligt ja hade kunnat göra mig gladare

Regeringens efterlängtade besked om regionfrågan innebar på flera sätt ett bra besked. Bara ett helt entydigt ja hade kunnat göra mig gladare. För det regeringen säger i sitt besked betyder att det nu är klart att vi i framtiden ska ha tre direktvalda politiska nivåer med egen beskattningsrätt. Och det är ju själva kärnan i en modern men också hållbar regionbildning! Det skriver landstingsrådet och Norrstyrelsens ordförande Kent Ögren i sitt nyhetsbrev och kommenterar regeringens på flera punkter. 

Moderaternas önskan om att lägga ner landstingen och förstatliga sjukvården har fått ge vika, liksom tanken på en folkomröstning eller vissa partiers försök att göra det till en valfråga.

En annan viktigt del i regeringspartiernas besked är att  försöken i Skåne och Västra Götaland permanentes. Det innebär att regeringen i princip har fastställt ansvarsfördelningen mellan staten och den regionala nivån.  

Ytterligare ett viktigt besked  är att man nu är beredd att anpassa den statliga organisationen efter kommande  regional indelning. 

En avslutande positiv del i regeringens besked är beslutet att låta Kammarkollegiet bereda Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands ansökan om att få bilda en samlad norrländsk region i försiktigt positiva ordalag.   Det innebär att regeringen vill fortsätta dialogen med oss om att bilda region Norrland. Det enda som hade kunnat göra mig ännu gladare är att de hade sagt ja direkt.  

När vi nyligen från Norrstyrelsen skrev till regeringen poängterade vi just det moderna samhällets behov av regionalisering och vad  en regionbildning innebär för ekonomi och utvecklingsmöjligheter. Vi poängterade bl a att i en ny gemensam region kan vi få  bättre möjligheter att behålla sjukhusen genom att fördela specialiteter på flera ställen. Bl a konstaterade vi att vi räknar med att spara in övergripande administration motsvarande ett landstings administration och att dra nytta av skalfördelar på många områden. 

Detta uttrycks som ”närmare, starkare, klokare” i vår verksamhetsidé. Det är nu också en bild  som regeringen till vår glädje börjar dela.

Sammantaget innebär onsdagens besked att vi nu inte bara ska fortsätta arbetet i Norrstyrelsens arbetsgrupper utan också intensifiera det! Det är ett viktigt steg mot framtiden och en ny robustare samhällsorganisation på regional nivå.

KENT ÖGREN
Landstingsråd
Ordförande Norrstyrelsen

Nyhetsbrev 090127 för utskrift >>>


Pressmeddelande Norrstyrelsen>>


Pressmeddelande (S) distriktet

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-01-28 22:14