Demokratin kräver evigt ansvar

 

De tre arbetsgrupperna som verkat under året och som nu redovisat sina slutsatser har bl a kunnat notera att representationen i fullmäktige inte rättvist speglar samhället och befolkningen. Inte minst gäller detta åldersfördelningen där de förtroendevalda i landstinget har en betydligt högre snittålder än samhället i övrigt.

Det är naturligtvis inte bra och rapporten som helhet blev därför en viktig påminnelse om det ansvar de politiska partierna har för att föryngra och kanske allra mest engagera yngre i det politiska arbetet. För att gå vidare med de här kunskaperna och påminnelserna tänker vi från landstingets och Demokratiutskottets att gör nya satsningar. Som ett av fyra landsting i landet går vi nu in i ett brett projekt i SKL (Sveriges kommuner och landsting) där vi tillsammans ska försöka hitta nya arbetsformer och verktyg för att få in fler yngre i det politiska arbetet.

Några snabba svar och lösningar lär vi inte hitta  men långsiktigt kan det säkert leda till några avgörande förändringar. För min bild är att ungdomar i allmänhet är engagerade i många av de frågor som just vi i landstinget arbetar med. Som regional utveckling, kultur och även vården. 

Lika spännande känns det nu att vi tagit tag i det fortsatta arbetet även på annat sätt. Demokratiutskottet går nu vidare i sin analys av demokratins och politikens behov i ett fortsättningsprojekt där det handlar om att genomlysa och om möjligt stärka politikerrollen. Viktigt och nödvändigt också det. Självklart för att vitalisera debatten. På en gång för att få den mer saklig och därmed mer engagerande för våra väljare och invånare. 

Men ytterst och mest för att stärka människors tilltro och tillit till demokratin. Det är avgörande för samhällets framtid och tveklöst ett ansvar som vilar på oss politiker.

 

BRITT WESTERLUND
Landstingsråd och orförande i
Demokratiutskottet


Nyhetsbrev 090219för utskrift >>  

Sidan uppdaterades senast: 2009-02-20 13:38