Den ”fria” vården kommer att stå norrbottningen dyrt!

Om bara någon dag -  torsdag i veckan – den 19 februari- fattar den borgerliga majoriteten i riksdagen ett beslut om en ny s k vårdvalsmodell och fri etableringsrätt.

Måndag i veckan – dagen innan landstingsfullmäktige - protesterade vi Socialdemokrater mot de förväntade besluten eftersom  det strider mot hela grunden för en rättvis välfärd och tillgänglig och likvärdig  vård. Vi menar att fritt vårdval i kombination med fri etableringsrätt för privata vårdgivare och utförsäljning av Apoteket innebär ett hot mot i första hand inlandet men i längden naturligtvis mot hela  den grundläggande principen om vård efter behov inte utifrån hur mycket pengar man har eller var man bor. För oss Socialdemokrater är ju detta självklart och avgörande för hela vår politik att vården ska vara solidariskt finansierad av alla för att vara tillgänglig när man behöver den.

Det tycker inte den moderatstyrda regeringen. Och av någon obegriplig anledning inte heller ledarsidan på Norrbottens Kuriren.  På ledarsidan beskrivs våra protester och politiska stälningstagande som att vi försöker hindra människors fria val – rättighet att välja vårdcentral. Även på nyhetsplats – åtminstone i rubriken – beskrivs våra uttalanden som ett desperat försök från vår sida att bestämma över människors liv och frihet.

Man kan inte annat än slås av det lättsinne som präglar moderata regeringensspråkrör i Norrbotten  d.v.s ledarsidan på Norrbottens Kuriren. Om bara någon någon dag så beslutar Sveriges riksdag om det största paragdimskifte som någonsin föreslagits i svensk hälso och sjukvård. Det är en så dramatisk  förändring av förutsättningarna för vård och tillgänglighet att ingen väl heller riktigt kan överblicka effekterna. Men ett är klart : det öppnar upp för en helt ny vårdmarknad där vinstintressena styr etableringarna och människors rätt till vård inte styrs av behoven utan av hur mycket försäkringar och pengar man har.

Alla landsting i Sverige (utom Stockholms läns landsting) har sagt nej till det som Sveriges riksdag nu kommer att fatta beslut om. Det som alla är kritiska till är den fria etableringsrätten som i ett slag kommer  att slå sönder en väl fungerande fungerande hälso och sjukvård  som bygger på gemensam finansiering och patientbehov. Kommentaren på Kurirens ledarsida är därför på flera sätt rent häpnadsväckande. För det första  har skribenten så helt anammat den moderata retoriken att han helt tycks bortse från det allvarliga faktum att INGEN i hela landet vill ha den vårdvalsmodell regeringen fastnat för.

För det andra tycks han helt bortse från vilket län hans egen arbetsplats Norrbottens Kuriren verkar i och vilka förutsättningar vården och andra centrala samhällsfunktioner har i länet.

Det här är faktiskt en av de få gånger jag önskar att jag hade fel. Man jag och s-gruppen är övertygade om att torsdagens beslut i riksdagen riskerar att bli ett ödesbeslut för just människors frihet och rätt att välja vård och trygghet oavsett var man bor.

KENT ÖGREN
Landstingsråd

 

Nyhetsbrev 090217 för utskrift
 

Sidan uppdaterades senast: 2009-02-17 22:31