Hälso- och sjukvården – en gemensam utmaning

Idagarna toppas alla länets tidningar med rubriker landstingets sparkrav och åtgärder. Som uppsägningar av 100 anställda. Det är tunga rubriker och tuffa åtgärder. Särskilt nu i en allmänt nedåtgående period  när så många även i den privata verksamheten dagligen drabbas av hot om varsel och uppsägning. Jag tänkte på det när jag i förra veckan besökte ett öppet möte om framtiden för distriktssköterskemottagningen i Roknäs utanför Piteå. För jag möttes av massor av goda argument för att behålla mottagningen just där.

Distriktssköterskemottagningen ombesörjer ett vidsträckt område med totalt 4 000 invånare  och många äldre i det extremt glesbebyggda området mot Koler - Långträsk. Självklart kan distriktssköterskemottagningen i en sådan här del av vårt län upplevas som och vara en trygghet.

Och samtidigt som jag – liksom de som deltog på mötet - kan se att besparingen på denna lilla enhet är försvinnande liten inom primärvården vet jag att det nu inte bara handlar om att spara in på varenda krona för att dämpa krisens effekter idag. Det handlar om att parallellt  med besparingarna också förändra både vad vi gör,  hur och var vi gör det. För långsiktigt handlar det gigantiska arbete vi nu inlett inom Norrbottens läns landsting och hälso- och sjukvården om en satsning för framtiden. Om Norrbotten utifrån dagens förutsättningar långsiktigt ska klara en god och säker hälso- och sjukvård för alla i hela länet då är den kanske största utmaningen idag – en stark ekonomi.

Det är väldigt enkelt och tydligt att som under mötet i Roknäs peka på orsakerna till att landstinget nu måste vända på varenda sten i hela organisationen. Vi vet att vi blir allt fler allt äldre och att utflyttningen från länet fortsätter i oförminskad takt samtidigt som vi med turbofart är på väg in i en allvarlig lågkonjunktur. Detta tillsammans med förändringar utjämningssystemet och frysta stadsbidrag innebär sammantaget minskade intäkter på nästan en halv miljard (-500 miljoner). Vi måste därför  spara in på allt som bara går, för att trots skattehöjningen i bästa fall detta år – 2009 -klara ett nollresultat. Landstinget i Norrbotten är dessutom inte ensamt. Landsting efter landsting över hela landet presenterar just nu sparprogram på miljardbelopp!

Orsakerna till sparåtgärderna är tydliga. Svårare är det att beskriva hur den andra delen av uppdraget – organisationsförändringar och effektiviseringar – kan och ska förverkligas. Den delen av åtgärdsarbetet ligger också  just nu i verksamhetens händer.  

Det enda vi med säkerhet vet är att målet är en klart: En trygg och säker sjukvård. Då är en stark ekonomi för Norrbottens läns landsting  en avgörande grundförutsättning. För framtiden och för alla i hela vårt vidsträckta län.

BRITT WESTERLUND
Landstingsråd (s)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Sidan uppdaterades senast: 2009-01-22 10:51