Ja eller nej – det viktigaste beskedet för oss i norr

Ett nytt år ligger nu framför oss som ett ännu oskrivet blad med nya både kända och okända möjligheter. Men också utmaningar och bekymmer. En sådan aktuell och  i ordets alla bemärkelser heltäckande  fråga är Region Norrland.

Bildandet av en ny region för Norrbotten Västerbotten och delar av Västernorrland täcker in allt från såväl oanade möjligheter till allvarliga bekymmer. För i vårt förslag till regionbildning ryms allt av politiska visioner för en ny starkare och mer hållbar utveckling i de tre länen.  

Men idén och programförklaringen har nu av oförklarliga - och djupt frustrerande! - skäl fastnat i oredan och tvistigheterna på det borgerliga regeringskansliet. Till och med  centerpartiets riksdagsledamot Stefan Tornberg beklagar sig i en intervju i en av de senaste dagarnas tidningsartiklar över regeringens segdragna hantering av frågan. Även han medger nu öppet att det handlar om den borgerliga oenigheten i regeringskansliet.   Och till och med han riktar nu öppet kritik mot de andra borgerliga samarbetspartierna för segheten och oförmågan. 

Idagarna har vi i Norrstyrelsen därför än en gång vänt oss till regeringen med den entydiga vädjan: ge oss besked! Helst ett positivt så att vi  kraftfullt kan fortsätta arbetet för att stärka ekonomi och utvecklingsmöjligheter för vår region. Men framför allt ett besked.  

Ett nej till regionbildningen innebär visserligen för  många en oerhörd besvikelse. Inte minst för de många från alla partier i de tre länen som tillsammans engagerat sig i arbetsgrupper och styrelser, för bl a  kartläggning av våra olika förutsättningar. Men också för de landstings- och kommunpolitiker som i regionbildningen ser en möjlighet att stärka de politiska verktygen – bl a för att påverka centralmakten - och i förlängningen kunna styra satsningar och resurser dit där de behövs mest. Ändå innebär också ett nej ett klart besked om vad vi ska inrikta vårt arbete på, detta nya år 2009..

”Att vara eller inte vara?” Det tycks i alla fall nu vara en gemensam fråga för politikerna i vår aktuella region och för den borgerliga regeringen. För oss handlar det om att skapa nytt och framtidsinriktat. För den borgerliga regeringen blir det alltmer tydligt att det handlar om att ens kunna samla sig till  något av det som är huvuduppdraget för alla regeringar: ett gemensamt beslut d v s regeringsduglighet och beslutsförmåga. Det är hög tid för regeringen Reinfeldt att ge prov det nu. Och det  TILLSAMMANS med de andra regeringspartierna. Regionfrågan skulle kunna bli ett bra exempel på att statsminister Reinfeldt klarar provet. 

KENT ÖGREN

Landstingsråd (s)

Nyhetsbrevet för utskrift >>>

Sidan uppdaterades senast: 2009-01-15 18:26