Självklart ska barn inte skuldsättas!

Nyligen kom en rapport från Barnombudsmannen (BO) som väckt berättigad kritik och viktig debatt kring skuldsättning av barn. I rapporten framgår det att det fortfarande är ett stort antal landsting som skickar fakturor för obetalda avgifter. Sammantaget handlar det om 13 landsting av 21 landsting/regioner. 

I  Norrbotten är det 1 630 ungdomar som tillsammans är skyldiga landstinget över 800 000 kronor för obetalda avgifter eller uteblivna tandläkare – eller andra vårdbesök.  Det handlar alltså sammanlagt om rätt mycket pengar och är kostnader för avgifter som vi som landsting naturligtvis har skyldighet att kräva in. Men lika självklart borde det naturligtvis inte drabba barnen utan de ansvariga föräldrarna.  

Räknar man samman alla skulder – även sådant som ligger utanför landstingens område – så handlar det, enligt BO om närmare 80 000 skuldsatta barn i landet. Det vill säga skulder som skapats innan barnen fyllt 18 och som föräldrarna lagt över på sina barn. 

Därför är det bra att frågan kommit upp till debatt och att riksdagsledamöter som s-ledamoten Fredrik Lundh från Norrbotten driver frågan i riksdagen och bl a avkräver ett besked från socialminister Göran Hägglund. Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) måste lagstiftningen och skrivningen i föräldrabalken kompletteras för att kunna användas av bl a landstingen.

I avvaktan på en tydlig lagändring som ger oss förutsättningar att ändra de ekonomiska rutinerna  kommer vi från landstinget i Norrbotten nu att frysa de aktuella skulderna. Förhoppningsvis kommer det snart ett besked som gör det självklara tydligt och hanterbart för alla.  Nämligen att: Ekonomiska skulder som uppkommer innan barnen fyllt 18 är målsägarnas ansvar och skyldighet!

Britt Westerlund
Landstingsråd (s)

Nyhetsbrevet för utskrift 

Sidan uppdaterades senast: 2009-03-18 15:18