Vårdens svåra val

Det känns som att 2009 blir året som knappt hann börja innan historieskrivningen var klar : 2009 kommer att gå till historien som de stora utmaningarnas år. För oss som är verksamma i inom kommun och landsting hopar sig nu - dagligen och i hela landet - frågor om hur vi ska klara balansgången mellan förändrade och växande behov och allt mer dramatiskt krympande resurser.

Alldeles särskilt i ett län som Norrbotten där i dag framför allt de mindre inlandskommunerna tvingas lägga alla resurser  på  att  överleva både en  förlamande lågkonjunktur och den borgerliga regeringens politik med centralisering och privatisering som huvudteman.. 

Bara ett par exempel på kalla fakta som dramatiskt påverkar vårdens och länets förutsättningar:

·         Ständigt minskad befolkning i länet -700 till -1500 /år i 15 år

·         Ingen ökning av resurser till landstinget från regeringen. 19 mars besked att det inte blir något  tillskott under 2009. Vi har nu ett bidrag från staten som legat på samma nivå sedan år 2007

Ökade kostnader med 3-5 % per år, de senaste åren. Främst:                  

·         Läkemedelskostnader

·         Personalkostnader

·         Ökade kostnader för inhyrd personal

För landstingen i norra Sverige handlar därför det mesta nu om att  utifrån detta, med minskande resurser och krympande befolknings- och skatteunderlag,  försöka möta nya  behov hos invånarna. Bland det mest prioriterade vi nu ser framför oss är en allt större grupp allt äldre med allt fler och svårare sjukdomar. Parallellt har vi en utveckling med ständigt nya och bättre men också mer kostsamma mediciner och behandlingsmetoder. Det här ställer i första hand krav på att viktig, livsavgörande vård finns så nära människor som möjligt  över hela vår stora glesbebygda region. Men det ställer också krav på att vården är organiserad så att den klarar av att ta hand om äldre patienter med många gånger fler och svårare sjukdomar.  

Det i sin tur förutsätter att vi lyckas skapa en sammanhållen vård som utan specialist- och verksamhetsgränser ges möjlighet  att sätta patienten i centrum. Multisjuka gamla ska oavsett var man sökt eller kommit in få den vård man behöver. Vården i norr står inför många, nya och svåra val. Och de valen är politikens uppdrag.  

När vi så snart står inför fastställandet av de närmaste årens arbete kan jag bara hoppas på att politiken har den styrka och kraft som jag alltid velat tilltron den. Och att vi utifrån det klarar av att gemensamt fatta de för länet och invånarna avgörande och långsiktiga besluten. För tillsammans måsta vi nu ha både det mod och den politiska kraft som behövs för att prioritera – välja bort och samtidigt satsa.  Satsa på och ta tillvara utveckling av nya behandlingsmetoder, telemedicin, ny medicinteknik, samordning och modernisering. Utmaningen är klar: vården ska klara att möta nya stora och allt fler vårdbehov.

Vi står sammantaget inför vårdens svåra val och det är vi politiker i landstingstyrelse och fullmäktige  som måste välja. Och vi måste välja NU. 

KENT ÖGREN
Landstingsråd (s)

Sidan uppdaterades senast: 2009-03-24 09:21