Uttalande från Jobbkommissionen

UTTALANDE
2008-12-19

Under årets första elva månader har 1 700 personer i Norrbotten varslats om uppsägning och ytterligare varsel – både inom offentlig och privat verksamhet - aviseras. Till och med ordet kris börjar kännas för milt.

Enbart transporterna har - bara från oktober! - minskat med 20 procent vilket med automatik naturligtvis lett också till ett minskat personalbehov. Men det är mer än en varningssignal som stora koncerner som bl a SSAB och framför allt regeringen nu måste börja ta på största allvar!

För det är hög tid att gå från panik och beslutsångest till kraftfulla insatser och politiska beslut! Om inte riskerar den här krisen snabbt att bli inte bara bli djup utan också långvarig och slå ut både människor och verksamheter. För oss socialdemokrater handlar det därför om att nu kraftsamla och investera i människor och verksamheter. Vi vill därför se

  • att miljardpaketet till bilindustrin fördelas så att den för hela landet så viktiga basindustrin får del av stimulansåtgärden
  • att ett särskilt stimulanspaket tas fram för basindustrin med särskild inriktning på kreditlösningar men också åtgärder för att fortsätta det långsiktiga utvecklings – och omstruktureringsarbetet. Sverige behöver basindustrin och basindustrin behöver kontinuerlig  modernisering, teknisk utveckling och miljöanpassning  för att svensk basindustri ska fortsätta ligga i fronten och klara den internationella konkurrensen
  • att omedelbara insatser görs för kommuner och landsting. Det krävs besked till kommuner och landsting om ökade statsbidrag för att undvika fler uppsägningar i välfärden.

Det vi – gemensamt i hela världsekonomin – nu går igenom är extraordinärt. Då behövs extraordinära insatser.  Det Sverige, välfärden och framtiden behöver är investeringar och kraftsamling.

 

Luleå 19 december 2008

För Jobbkommissionen, Socialdemokraterna i Norrbotten

Anders Berg

Ordförande LO distriktet i Norrbotten

Mobil: 0104803416

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-12-19 12:04